Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring

Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring

Voor sectoroverstappers en anderen die op de zitting tot de kern van het conflict willen doordringen

Cruciaal voor het werk van de familierechter is om verbinding te maken en te houden met alle belanghebbenden op de zitting. De eigen beleving en attitude van de rechter speelt daarin ook een rol. Deze training biedt startende familierechters waardevolle inzichten en technieken om tot de kern van het conflict door te dringen en interventies te plegen waardoor er werkelijk een einde kan komen aan de verdeeldheid tussen partijen.

Deze cursus vraagt ongeveer één dag voorbereiding inclusief een intakegesprek met een trainer en het bijwonen van één zitting van één van de trainers.

Doel

Startende familierechters de meest essentiële kennis, inzichten, technieken en oefensituaties aanreiken zodat zij na afloop hun mogelijkheden hebben vergroot om effectief zitting te kunnen houden in veel voorkomende familiezaken (echtscheiding, voorlopige voorziening, gezag en omgang en alimentatie- en verdeling).

Doelgroep

Rechters in opleiding en sectoroverstappers.

Inhoud

Aan de hand van een voorlopige voorziening, een echtscheiding met alimentatie- en verdelingsvraagstukken:

  1. verkrijgt u kennis van de dynamiek van een scheiding, effecten daarvan op het individu en hun kinderen en u zelf als behandelend rechter;
  2. leert u met behulp van het model van de ’S-Curve’, de ontwikkelingen op de zitting te interpreteren en gerichte interventies te plegen.

Opzet

Twee aaneengesloten cursusdagen zonder avondprogramma en overnachting (dag 1 van 09:30 – 17:00 en dag 2 van 09:30 – 17:00). Via ervaringsgericht leren in oefensituaties zullen de deelnemers werken aan een professionele communicatie en regievoering ter zitting. Daarnaast zal gesproken worden over communicatie tussen en gedrag van mensen in conflictsituaties. Ook worden (juridische) tips gegeven om de betreffende zittingen voor te bereiden en effectief te laten verlopen.

In MIJN SSR is een webcollege opgenomen met een introductie van de zogenaamde ’S-curve’, het onderliggende leermodel.

Voorkennis

Van deelnemende rio’s wordt verwacht dat zij de trainingen ‘De zittingsrechter 1’ en ‘De zittingsrechter 2’ hebben gevolgd. Van zittende (familie)rechters die deelnemen wordt verwacht dat zij de belangrijkste basisvaardigheden en technieken beheersen voor het stellen van verschillende soorten vragen (vragen naar feiten, meningen, gevoelens, belangen, stellen van open en gesloten vragen, lineaire vragen, hypothetische vragen en reflectieve vragen), het in ontvangst nemen van antwoorden (samenvatten/ reflecteren op inhoud, emotie en/of intentie, herformuleren, spiegelen van emotie) en regie houden (meta-communicatie, structuur kennen en vasthouden).

Ook wordt verwacht dat zij bekend zijn met Transactionele analyse, Roos van Leary, de Harvardmethode van onderhandelen, de escalatieladder/ conflicttrap van Glasl en de effectiviteitsbalk. Op Mijn SSR wordt materiaal aangeboden voor diegenen die hun voorkennis willen opfrissen.

Bijzonderheden

Essentiële leeractiviteit onderdeel van het Rio-curriculum voor rio’s in de leerwerkomgeving familie.

De voorbereiding bedraagt ongeveer 7 uren inclusief het bijwonen van een zitting van één van de trainers.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.065,00