Jaarrekening lezen verdieping: prognoses – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Jaarrekening lezen verdieping: prognoses

Jaarrekening lezen verdieping: prognoses

Voor faillissementsrechters en juridisch medewerkers

Deze cursus geeft u handvatten voor interpretatie van cijferprognoses van ondernemingen in zwaar weer.

Doel

Na het volgen van de cursus kunt u aan de hand van veranderingen in de cijfers gerichte veronderstellingen over ontwikkelingen in -de context van- onderneming doen en, omgekeerd, veranderingen in -de context van- de onderneming koppelen aan de cijfers. U raakt vertrouwd met het denken in kastromen en met enkele waarderingsbegrippen.

Doelgroep

Rechters-commissarissen in faillissement, raadsheren, juridisch medewerkers van de insolventiekamer, stafjuristen.

Inhoud

Bij het beoordelen van een aanvraag van een financiële herstructurering (turnaround) onder de WHOA gaat het in principe om twee zaken: is de onderneming na de herstructurering levensvatbaar, en wordt recht gedaan aan de positie van alle vermogensverschaffers?

Daarbij geldt dat de waarde van de onderneming na herstructurering hoger moet zijn dan de waarde zonder herstructurering. Beide waarden dienen dus bekend te zijn. Hierbij vormt de waarde zonder herstructurering het minste een probleem. Veelal is dit de liquidatiewaarde.
Voor de waarde met reorganisatie is dit ingewikkelder. Nu kan deze waarde worden bepaald met één van de waardebepalingsmethoden, zoals de netto contante waarde methode. Daarmee is de waarde als zodanig bekend. Maar van belang is vooral inzicht in welke reorganisatiemaatregelen worden genomen, wat de positieve gevolgen hiervan zijn, en vooral waar deze gevolgen in de cijfers tot uiting komen.

Een dergelijk inzicht wordt geboden door een zogeheten meerjarenprognose van de cijfers van de onderneming, een prognose die aansluit op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers. Een dusdanige prognose vormt een wezenlijk onderdeel van het business plan ten aanzien van de turnaround. Het doorgronden van meerjarenprognoses in het kader van een turnaround vormt de kern van deze cursus.

Voorkennis

De vereiste voorkennis bestaat uit Jaarrekening lezen voor juristen, basis, code CRZSJRLZ, en Jaarrekening lezen voor juristen (opfrisdagd. handel/insolv.), code CRZSJRLD, of vergelijkbare, elders verkregen voorkennis.

Bijzonderheden

Deze cursus staat ook open voor anderen dan degenen die WHOA-zaken behandelen.
Naast deze cursus wordt een verdiepingscursus geprogrammeerd die zich richt op bestuurdersaansprakelijkheid en jaarrekening lezen, onder code CRZSJRLV.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.