Jaarrekening lezen voor juristen, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Civiel recht / Algemeen / Ondernemings- en Financieel recht / Personen- en familierecht / Algemeen / Vaardigheden/Regie / Strafrecht / Algemeen / Vaardigheden / Jaarrekening lezen voor juristen, basis

Jaarrekening lezen voor juristen, basis

Basiskennis over het lezen van de jaarrekening voor alle rechtsgebieden

Basiskennis op het gebied van boekhouden, bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht is in veel zaken onmisbaar bij een zorgvuldige afweging van belangen. Denk aan de verdeling van een onderneming bij een echtscheiding of een vanwege bedrijfseconomische redenen ingezette ontslagprocedure. Bekwaam je daarom in het lezen van de jaarrekening.

Doel

Juristen krijgen met een zekere regelmaat een jaarrekening ter beoordeling voorgelegd. Kennis op het gebied van boekhouden, bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht is dan ook van groot belang bij de behandeling van een zaak. Deze cursus beoogt inzicht te verschaffen in de jaarrekening, de kasstromen die daaraan ten grondslag liggen en de onderlinge verhouding tussen beide. Na afloop van deze cursus ben je in staat om:

 • zelfstandig de uitgangspunten van een jaarrekening te begrijpen en je een voorstelling te maken van de kasstromen en transacties die daaraan ten grondslag liggen;
 • aan de hand van een jaarrekening te beoordelen in welke gevallen een deskundige geraadpleegd moet worden;
 • de juiste vragen te formuleren voor een gerechtelijk deskundige en procespartijen (bijvoorbeeld in het kader van de waardering van een onderneming/vaststelling uitkeerbare winst).

Doelgroep

Raadsheren, rechters, gerechtsjuristen, officieren van justitie, parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de wijze waarop kasstromen van een onderneming (voortvloeiend uit transacties en andere gebeurtenissen) op conceptueel niveau worden behandeld in de verslaggeving
 • de wijze waarop deze kasstromen administratief worden verwerkt in een financiële administratie en uiteindelijk worden verantwoord in de jaarrekening van een onderneming
 • het belang van het kasstroomoverzicht, de balans en de winst- en verliesrekening, hun betekenis en onderlinge samenhang
 • de bronnen van het jaarrekeningenrecht (BW2, RJ, IFRS ed.)
 • de principes die ten grondslag liggen aan het jaarrekeningrecht
 • methoden van waardering en resultaatbepaling
 • de betekenis van ratio’s bij het beoordelen van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van een onderneming
 • methoden van waardering van ondernemingen

Opzet

Je neemt deel aan een inleidende bijeenkomst en twee cursusdagen. De inleidende bijeenkomst biedt een kernachtige presentatie van de basis en een korte opdracht. Je wordt op weg geholpen bij het voorbereiden van de cursusdagen.

Het is van groot belang dat je je grondig voorbereidt. Houd daarom rekening met 2 á 3 dagdelen voorbereidingstijd, met name tussen de inleidende bijeenkomst en de eerste cursusdag.

Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met casuïstiek en discussie. Dit alles aan de hand van fictieve administratie. Tijdens deze cursus staat de praktische toepasbaarheid centraal en is voldoende ruimte voor individuele leerwensen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Je bereidt je voor door het bestuderen van de relevante hoofdstukken uit het boek “Jaarrekening lezen voor juristen”. Ook kun je een reeks webcolleges volgen, waarbij vragen zijn opgenomen waarmee je je kennis kunt toetsen. Nadere informatie ontvang je bij inschrijving.

Bijzonderheden

In de basiscursus zullen geen specifieke familierechtelijke casus worden behandeld. Dit is wel het geval in de verdiepingscursus Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping (CRZSJRVD).

Na het volgen van de basiscursus kun je doorstromen naar de zelfstudiecursus
Jaarrekening lezen, opstart verd. handel/insolventie (CRZSJRLD). Deze vormt voorwaarde voor deelname aan de verdiepingscursus Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie (CRZSJRLV) of Jaarrekening lezen verdieping: prognoses (CRZSJRLP).

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2025): € 200,00