Onrechtmatige daad en schade – e-learning – SSR

Onrechtmatige daad en schade – e-learning

Het leerstuk van de onrechtmatige daad en schade, de basis

 • 1
  dagdeel
 • 4.5
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CXSZODAS
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • E-learning

Welkom bij de e-learning module ‘Onrechtmatige daad en schade’.

Doel

Het verschaffen van basiskennis van en inzicht in het leerstuk van de onrechtmatige daad en schade.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, juridisch medewerkers

Inhoud

Opzet e-learning

Deze e-learning is opgebouwd uit 4 onderdelen, namelijk:

 1. Een algemene introductie over inhoud en opbouw van de webcolleges (1 webcollege)
 2. Een onderdeel ‘Onrechtmatige daad’ (10 webcolleges)
 3. Een onderdeel ‘Schade(vergoeding)’ (9 webcolleges)
 4. Een eindtoets.

Ieder webcollege kunt u 24/7 op een door u gewenst moment volgen, onderbreken en voortzetten. Na ieder webcollege krijgt u enkele toetsvragen voorgelegd. Wanneer u alle webcolleges heeft doorlopen wordt u in de gelegenheid gesteld de algehele eindtoets te maken

 • 1. Algemene introductie (1 webcollege)

  1. Introductie – doel en opbouw, mr. A.V.T. de Bie en mr. R.J.Q. Klomp (0:03:10 minuten)

  2. Onrechtmatige daad (10 webcolleges)

  1. Vereisten voor aansprakelijkheid, deel A1, mr. R.J.Q. Klomp (0:12:17 minuten)
  2. Onrechtmatige daad: Algemeen, deel A2-1, mr. A.V.T. de Bie (0:10:18 minuten)
  3. Onrechtmatige daad: Zorgvuldigheidsnorm, deel A2-2, mr. A.V.T. de Bie (0:15:07 minuten)
  4. Toerekening, deel A3, mr. A.V.T. de Bie, (0:14:04 minuten)
  5. Causaliteit (c.s.q.n.) deel 1, deel A4-1, mr. A.V.T. de Bie (0:12:12 minuten)
  6. Causaliteit (c.s.q.n.) deel 2, deel A4-2, mr. A.V.T. de Bie (0:15:37 minuten)
  7. Schade, deel A5, mr. R.J.Q. Klomp (0:13:47 minuten)
  8. Relativiteit, deel A6, mr. R.J.Q. Klomp (0:09:24 minuten)
  9. Kwalitatieve aansprakelijkheid, deel A7-1, mr. A.V.T. de Bie (0:16:22 minuten)
  10. Kwalitatieve aansprakelijkheid, deel A7-2, mr. A.V.T. de Bie (0:11:04 minuten)

  3. Schade(vergoeding) (9 webcolleges)

  1. Inleiding schadevergoeding, deel B1, mr. A.V.T. de Bie (0:09:56 minuten)
  2. Schadebegroting, deel B2, mr. A.V.T. de Bie (0:14:38 minuten)
  3. Toerekening naar redelijkheid, deel B3, mr. A.V.T. de Bie (0:10:38 minuten)
  4. Alternatieve causaliteit, deel B4, mr. R.J.Q. Klomp (0:06:41 minuten)
  5. Voordeeltoerekening, deel B5, mr. A.V.T. de Bie (0:08:07 minuten)
  6. ‘Eigen schuld’, deel B6, mr. A.V.T. de Bie (0:11:38 minuten)
  7. Winstafdracht, deel B7, mr. A.V.T. de Bie (0:08:22 minuten)
  8. Vergoeding van immateriële schade, deel B8, mr. A.V.T. de Bie (0:14:17 minuten)
  9. Schadevergoeding voor derden (6:107), (6:108), deel B9, mr. A.V.T. de Bie (0:13:28 minuten)

Bijzonderheden

Bewijs van deelname

Indien u de eindtoets heeft gemaakt en minimaal 70% van de vragen juist heeft beantwoord dan kunt u een Bewijs van deelname downloaden.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie