Onrechtmatige daad en schade – e-learning – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad en schade - e-learning

Onrechtmatige daad en schade – e-learning

Het leerstuk van de onrechtmatige daad en schade, de basis

In de e-learning worden 2 hoofdonderwerpen in webcolleges aangeboden via MIJN SSR. Na een algemene introductie over inhoud en opbouw van de webcolleges wordt in 10 webcolleges ingegaan op ‘de onrechtmatige daad’ en in 9 webcolleges op ‘schade(vergoeding)’.

Deze webcolleges vormen een goede basis(kennis) voor iedereen die met deze materie te maken heeft. Daarnaast vormt de e-learning en de opgedane praktijkervaring een mooie basis voor de contactbijeenkomst (waarvoor je je afzonderlijk dient in te schrijven, ‘Onrechtmatige daad en schade, verdieping‘). Hierin brengt de docent, samen met de cursisten een verdieping aan in kennis en toepassing door het bespreken van jurisprudentie en casuïstiek met ruimte voor discussie over mogelijke oplossingsrichtingen.

Doel

Het verschaffen van basiskennis van en inzicht in het leerstuk van de onrechtmatige daad en schade.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, gerechtsjuristen

Inhoud

Opzet e-learning

Deze e-learning is opgebouwd uit 4 onderdelen, namelijk:

 1. een algemene introductie over inhoud en opbouw van de webcolleges (1 webcollege)
 2. een onderdeel ‘Onrechtmatige daad’ (10 webcolleges)
 3. een onderdeel ‘Schade(vergoeding)’ (9 webcolleges)
 4. een eindtoets

Ieder webcollege kan je 24/7 op een door jou gewenst moment volgen, onderbreken en voortzetten. Na ieder webcollege krijg je enkele toetsvragen voorgelegd. Wanneer je alle webcolleges hebt doorlopen wordt je in de gelegenheid gesteld de algehele eindtoets te maken.

 • 1. Algemene introductie (1 webcollege)

  1. introductie – doel en opbouw, mr. A.V.T. de Bie en mr. R.J.Q. Klomp (0:03:10 minuten)

  2. Onrechtmatige daad (10 webcolleges)

  1. vereisten voor aansprakelijkheid, deel A1, mr. R.J.Q. Klomp (0:12:17 minuten)
  2. onrechtmatige daad: Algemeen, deel A2-1, mr. A.V.T. de Bie (0:10:18 minuten)
  3. onrechtmatige daad: Zorgvuldigheidsnorm, deel A2-2, mr. A.V.T. de Bie (0:15:07 minuten)
  4. toerekening, deel A3, mr. A.V.T. de Bie, (0:14:04 minuten)
  5. causaliteit (c.s.q.n.) deel 1, deel A4-1, mr. A.V.T. de Bie (0:12:12 minuten)
  6. causaliteit (c.s.q.n.) deel 2, deel A4-2, mr. A.V.T. de Bie (0:15:37 minuten)
  7. schade, deel A5, mr. R.J.Q. Klomp (0:13:47 minuten)
  8. relativiteit, deel A6, mr. R.J.Q. Klomp (0:09:24 minuten)
  9. kwalitatieve aansprakelijkheid, deel A7-1, mr. A.V.T. de Bie (0:16:22 minuten)
  10. kwalitatieve aansprakelijkheid, deel A7-2, mr. A.V.T. de Bie (0:11:04 minuten)

  3. Schade(vergoeding) (9 webcolleges)

  1. inleiding schadevergoeding, deel B1, mr. A.V.T. de Bie (0:09:56 minuten)
  2. schadebegroting, deel B2, mr. A.V.T. de Bie (0:14:38 minuten)
  3. toerekening naar redelijkheid, deel B3, mr. A.V.T. de Bie (0:10:38 minuten)
  4. alternatieve causaliteit, deel B4, mr. R.J.Q. Klomp (0:06:41 minuten)
  5. voordeeltoerekening, deel B5, mr. A.V.T. de Bie (0:08:07 minuten)
  6. ‘eigen schuld’, deel B6, mr. A.V.T. de Bie (0:11:38 minuten)
  7. winstafdracht, deel B7, mr. A.V.T. de Bie (0:08:22 minuten)
  8. vergoeding van immateriële schade, deel B8, mr. A.V.T. de Bie (0:14:17 minuten)
  9. schadevergoeding voor derden (6:107), (6:108), deel B9, mr. A.V.T. de Bie (0:13:28 minuten)

Bijzonderheden

 

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.