Studiebezoek Luxemburg – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Studiebezoek Luxemburg

Studiebezoek Luxemburg

Maak kennis met de organisatie en werkwijze van het Gerecht en het Hof in Luxemburg

Maak gebruik van de unieke gelegenheid om van binnenuit kennis te maken met de organisatie en werkwijze van het Gerecht van de EU en van het Hof van Justitie van de EU en stil te staan bij de invloed van het Europese recht op de nationale rechtspraktijk en de verhouding tussen het Unierecht en het nationale recht.

Doel

Het verwerven van inzicht in het werk, de plaats en de positie van het Gerecht van de EU en het Hof van Justitie van de EU binnen de Europese rechtspleging. Na afloop van het studiebezoek zijn de deelnemers bekend met de invloed van het Europese recht op de nationale rechtspraktijk, de beschikbare bronnen en de verhouding tussen het Unierecht en het nationale recht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, leden Openbaar Ministerie, rio’s en oio’s.

Inhoud

Tijdens deze studiereis maakt u kennis met de organisatie en werkwijze van het Gerecht van de EU en van het Hof van Justitie van de EU.
Verder komen de prejudiciële procedure en de verdragen van Brussel (EEX) en Lugano (EVEX) aan de orde. Medewerkers van diverse kabinetten en diensten bij het Gerecht en het Hof zullen informatie verschaffen over de toegankelijkheid van de jurisprudentie van het Gerecht en het Hof, alsmede over andere communautaire rechtsbronnen. Voorts worden zittingen bijgewoond van zowel het Gerecht als van het Hof en zal met de rechters een ronde tafelgesprek worden gevoerd.

Opzet

Het studiebezoek duurt drie dagen, de heen- en terugreis gaat per bus. Een weekenddag is hierbij inbegrepen. Individuele afwijkingen van het reisschema zijn niet mogelijk. Het programma bestaat uit inleidingen, met gelegenheid tot het stellen van vragen en tot discussie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen in het programma.

Voorkennis

De basisbeginselen van het materiële en institutionele recht van de Europese Unie, dan wel aantoonbaar kennis hebben van het communautaire recht. Cursussen die voorafgaand aan het studiebezoek gevolgd zouden kunnen worden zijn:

  • Prejudiciële procedure
  • EU en haar invloed op het Nederlands rechtssysteem

Bijzonderheden

Inschrijven voor het studiebezoek is mogelijk. Het studiebezoek zal worden gepland zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Op zondag zal per bus worden afgereisd naar Luxemburg. De data van het bezoek zijn afhankelijk van het zittingsrooster van het Gerecht van de EU en het Hof van Justitie van de EU.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.