Gericht werken met wetteksten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Vaardigheden / Gericht werken met wetteksten

Gericht werken met wetteksten

Hoe zitten wetten en wetboeken in elkaar? Dat wordt in deze cursus duidelijk gemaakt

De cursus ‘Gericht werken met wetteksten’ helpt cursisten de structuur van wetten te begrijpen en helpt ze met wetteksten aan de slag te gaan. Hoe zijn wetten en wetboeken eigenlijk opgebouwd? Hoe kan je doelgericht en handig te werk gaan met wetten, wetboeken en gerechtelijke akten?

Doel

Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om gericht en systematisch te werken met wetteksten. De deelnemers kunnen artikelen opzoeken in de wet, de wetteksten interpreteren en toepassen in gerechtelijke akten.

Doelgroep

Administratief medewerkers die werkzaam zijn binnen de rechterlijke organisatie. De deelnemers dienen over de vereiste voorkennis te beschikken.

Inhoud

Deze module behandelt de onderverdeling van het recht, het gebruik van wetten en wetboeken en gerechtelijke akten, zowel in fysieke wetboeken als via de digitale manier.

Opzet

Na inschrijving ontvangt de cursist een inschrijfcode, waarmee de cursus gestart kan worden. Uiterlijk drie maanden na inschrijving vindt de contactdag plaats. Deze wordt op één van de SSR-locaties gehouden. Deze dag wordt begeleid door een ervaren docent van SSR. De cursist heeft dan de gelegenheid vragen te stellen over de lesstof. Tevens worden op die dag praktijkvoorbeelden gebruikt en filmmateriaal getoond om de lesstof te verduidelijken.

De voorbereiding van deze cursus bestaat uit het doornemen van een e-learning waarin verschillende webcolleges zijn opgenomen ter verduidelijking van de materie. Er zijn daarnaast drie voorbereidingsopdrachten opgenomen die de deelnemers voorafgaand aan de cursusdag moeten uitwerken. Op de cursusdag worden de opdrachten besproken en -waar nodig- nader uitgelegd door de docenten. De opdrachten zijn opgenomen in de cursus. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Deze bestaat uit de zelfstandige beantwoording van 40 vragen, waar de cursist twee uur de tijd voor heeft. Bij het beantwoorden van de eindtoetsvragen mag gebruik gemaakt worden van wetboeken. De cursisten wordt aangeraden om met hun leidinggevende goede afspraken te maken over het maken van de opdrachten en de eindtoets en over het gebruik van de wetboeken. Voor deelname aan deze cursus is het gebruik van de wettenbundel verplicht. De cursist moet dit zelf faciliteren bij de opleidingscoördinator of het afdelingshoofd. SSR kan hier helaas geen rol in spelen.

Let op: het doornemen van de e-learning en het uitwerken van de voorbereidingsopdrachten is verplicht voor deelname aan deze cursus!

Voorkennis

‘Gericht werken met wetteksten’ is onderdeel van een leerlijn voor (juridisch) administratief medewerkers. Het is belangrijk dat de voorgaande modules uit de leerlijn zijn gevolgd, voordat aan deze cursus wordt deelgenomen.

Voor medewerkers ZM gelden module 1: ‘Het recht en de rechterlijke organisatie’ en module 2: ‘De gerechten’ als verplichte voorkennis.

Voor medewerkers OM gelden module 1: ‘Het recht en de rechterlijke organisatie’ en module 3: ‘Het Openbaar Ministerie’ als verplichte voorkennis.

Bijzonderheden

Deze cursus was voorheen getiteld ‘Module 4: Gericht werken met wetteksten’.

Inschrijving vindt plaats bij de opleidingscoördinator van het parket. De deelnemers moeten de beschikking hebben over recente wetgeving, bijvoorbeeld de tweedelige studenteneditie van Kluwer, de Wetgevingseditie voor de Rechtspraak van Kluwer of de Vermande verzamelde Nederlandse Wetgeving. De deelnemers moeten zelf in het bezit zijn van de wettenbundels, deze zijn nodig bij de voorbereiding en bij het contactmoment van deze cursus. SSR kan geen wettenbundels uitlenen, faciliteren of opsturen. De deelnemer moet dit zelf regelen met de opleidingscoördinator of het afdelingshoofd.

Als de cursus op een fysieke locatie gepland is, zijn er wettenbundels aanwezig en hoeven deze dus niet meegenomen te worden!

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00

Voor leden ZM (2025): € 0,00
Voor leden OM (2025): € 200,00