Rechter-commissaris in strafzaken – SSR

Rechter-commissaris in strafzaken

Word als startend rechter-commissaris in strafzaken op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen

 • 13
  dagdelen
 • 36
  PE-punten
 • 3.5
  EU-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLRCRCSZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 21-11-2019

Als rechter-commissaris vervult u een essentiële rol in de strafrechtsketen en neemt u ingrijpende beslissingen. Door het volgen van de leeractiviteit ‘Rechter-commissaris in strafzaken’ wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en worden handvatten geboden om uw werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Doel

Het verschaffen en/of vergroten van praktijkgerichte kennis en vaardigheden die vereist en nuttig zijn voor het functioneren als rechter-commissaris.

Doelgroep

De cursus staat uitsluitend open voor rechters-commissarissen die sinds kort als rechter-commissaris in strafzaken werkzaam zijn, of binnenkort als zodanig werkzaam zullen zijn.

Inhoud

De cursus bestaat uit twaalf dagdelen: vijf dagen. Theorie en praktische oefeningen zullen elkaar afwisselen.

Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • de rechter-commissaris en het strafprocesrecht (juridisch kader)
 • de toetsing van de inverzekeringstelling en inbewaringstelling
 • het getuigenverhoor
 • de omgang met procespartijen (medewerkers kabinet, advocatuur, deskundigen, reclassering, het openbaar ministerie en zittingsrechters)
  de gegevensvergaring, de doorzoeking en inbeslagneming
 • internationale rechtshulp
 • vertrouwelijke communicatie
 • zicht op het team criminele inlichtingen
 • regievoeren

Voorkennis

Het cursusmateriaal, bestaande uit een map en enkele handboeken, wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de map van tevoren doorleest en de relevante wetteksten bestudeerd heeft. Voor het leereffect van de cursus wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer al functioneert als rechter-commissaris of voorafgaand aan de cursus, minimaal een week in het kabinet RC heeft meegelopen. De deelnemer heeft voorgeleidingen, getuigenverhoren en doorzoekingen bijgewoond.

Docenten

 • mevrouw Karien Schaffels

  Raadsheer

 • de heer Dirk 't Lam

  Operationeel specialist TCI

 • mw. mr. Lisette Vos

  Senior OvJ internationale rechtshulp LP Rotterdam

 • mw. drs. Margreet Smilde

  Psycholoog/trainer

 • mr. drs. Bastiaan van Merwijk

  Teamvoorzitter kabinet RC

 • mr. Kees van der Weide

  Rechter-commissaris

 • de heer Paul IJmker

  Teamleider Politie — KLPD Dienst Landelijke Operationele Samenwerking

 • de heer Ruud Peper

  Docent/politie

 • de heer Ben Koster

  Docent — Politie

 • mw. mr. van der Kolk

  Rechter-commissaris

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 2.300,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl