Natuurlijke / Niet natuurlijke dood – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Medisch / Natuurlijke / Niet natuurlijke dood

Natuurlijke / Niet natuurlijke dood

Zorg dat je het juridisch kader kent met betrekking tot een (niet) natuurlijk overlijden

Tijdens bijvoorbeeld de piketdienst zul je meermalen worden geconfronteerd met de vraag of het lichaam van een overledene mag worden vrijgegeven. Vraag die daarbij aan de orde komt is of het al dan niet een natuurlijke dood betrof. Op basis waarvan maak je dit onderscheid? Wat is de rol van de lijkschouwer? Zorg dat je in staat bent een adequate beslissing te nemen met betrekking tot het afgeven van een verklaring van niet natuurlijk overlijden en het (eventueel) doen van strafrechtelijk onderzoek naar dat overlijden.

Doel

Het doel van deze cursus is om je in staat te stellen het (juridische) onderscheid te maken tussen een natuurlijk en een niet natuurlijk overlijden. Tevens wordt aandacht besteed aan het belang van het nemen van een adequate beslissing met betrekking tot het afgeven van een verklaring van niet natuurlijk overlijden en het (eventueel) doen van strafrechtelijk onderzoek naar dat overlijden. Tot slot komen de risico’s, dilemma’s en de maatschappelijke gevoeligheid van het proces aan bod.

Doelgroep

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), en parketsecretarissen.

Naast officieren van justitie mogen ook worden toegelaten de secretarissen die de piket en/of medisch officier van justitie ondersteunen.

Inhoud

De onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • de rol van de gemeentelijk lijkschouwer
  • het juridische kader m.b.t. (niet) natuurlijk overlijden
  • de behandeling van een niet natuurlijk overlijden, zijnde een medische zaak
  • de taak van het Expertisecentrum Medische zaken m.b.t. (niet) natuurlijk overlijden
  • relatie gemeentelijk lijkschouwer en OM
  • juridisch kader Wet op de Lijkbezorging

Bijzonderheden

De cursus bestaat uit een dagdeel e-learning (zelfstudie), een dagdeel online onderwijs en een dagdeel fysiek onderwijs in de vorm van een gastcollege.

Deze cursus dient voorafgaand aan de cursus Medische zaken voor portefeuillehouders te worden gevolgd.

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00