Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Jeugd gezin en zeden / Mensenhandel / Vaardigheden / Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis

Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis

Communicatie met kwetsbare verdachten en de impact van kwetsbaarheid op u als juridisch professional

Let op: wegens revisie wordt deze training momenteel niet aangeboden. SSR streeft er naar om de revisie van deze training in de eerste helft van 2023 af te ronden en de herziene training weer aan te bieden.

 

Deze cursus is een must voor iedere juridische professional, die werkt in het strafrecht én contact heeft met kwetsbare personen. Verbeter uw vaardigheden in het communiceren met deze kwetsbare personen en verdiep u in de impact die kwetsbaarheid op u als mens heeft. Laat u inspireren door deskundige en gemotiveerde docenten tijdens deze boeiende, interactieve cursus.

Doel

Contactdag 1

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u in staat kwetsbaarheid bij een betrokkene in een strafzaak te herkennen en de gespreksituatie met correcte en passende waarborgen te omkleden, waardoor de waarheidsvinding wordt bevorderd en eventuele risico’s voor het rechtsproces worden voorkomen.

Contactdag 2

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u zich beter bewust van de psychologische processen die onderdeel uitmaken van een contactmoment met een betrokkene in een strafzaak en u bent zich beter bewust van de effecten die deze processen op u hebben. Op die manier bent u in een gesprek beter in staat af te stemmen op de persoon tegenover u.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter (in opleiding), rechter-commissaris, juridisch adviseurs en gerechtsjurist.

Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie (in opleiding), adjunct-officier van justitie, beleidsmedewerker en beoordelaar.

Deze cursus is met name waardevol voor professionals, die contact hebben met kwetsbare personen. Tijdens de cursus wordt geoefend met het voeren van een gesprek met een kwetsbaar persoon, in de persoon van een trainingsacteur.

Inhoud

Contactdag 1

Tijdens de eerste contactdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • herkennen van kwetsbaarheid
  • risico’s voor het rechtsproces bij het horen van kwetsbare personen
  • gesprekstechnieken voor het voeren van een gesprek met een kwetsbaar persoon

Tijdens de eerste cursusdag wordt ingegaan op het herkennen van kwetsbaarheid bij betrokkenen bij een strafproces. Tevens wordt ingegaan op het omgaan met deze kwetsbare personen. Met de ondersteuning van een trainingsacteur wordt geoefend in het verbeteren van de vaardigheid in het communiceren met kwetsbare personen.

Contactdag 2

Tijdens de tweede contactdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • posttraumatische stress (PTSS) en trauma
  • hechtingstheorieën
  • psychologische processen tijdens communicatie (overdracht en tegenoverdracht)
  • de effecten van de omgang met kwetsbare personen op jou als juridisch professional
  • reflectie op jezelf

Tijdens de tweede cursusdag staat de impact van de omgang met kwetsbare personen op u als professional centraal. Reflecteren op uzelf als persoon en als professional vormt een essentieel onderdeel van deze dag.

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR en een deel contactonderwijs (2 dagen). Voor een gedegen zelfstudie heeft u ongeveer 2 uur de tijd nodig.

Actieve houding van deelnemer vereist

De combinatie van voorbereidingsopdrachten en contactonderwijs zorgt ervoor dat u optimaal profiteert van deze leeractiviteit. Tijdens deze cursus vormt uw input een essentieel onderdeel van de contactbijeenkomsten. Een actieve houding is tijdens deze leeractiviteit vereist.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00