Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Vaardigheden / Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis

Omgang personen met een LVB of een psychotische stoornis

Leer een licht verstandelijke beperking en psychotische stoornis te herkennen en verbeter jouw vaardigheden in het communiceren met deze personen tijdens de zitting

Deze cursus is een must voor iedere juridische professional die contact heeft met personen met LVB of een psychotische stoornis tijdens de zitting. Verbeter jouw vaardigheden in het communiceren met deze personen en verdiep je in de impact die dit op jou als mens heeft. Laat je inspireren door deskundige en gemotiveerde docenten tijdens deze boeiende, interactieve cursus.

Doel

Deze training is gericht op het aanreiken van kennis, inzichten en vaardigheden om een licht verstandelijke beperking en psychotische problematiek te herkennen en mensen met een psychotische stoornis of licht verstandelijke beperking op een adequate manier te kunnen bejegenen. Daarnaast wordt tijdens de training zo veel mogelijk ingegaan op voorbeelden uit de praktijk.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter (in opleiding), rechter-commissaris

Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie (in opleiding), adjunct-officier van justitie

Deze cursus is met name waardevol voor professionals, die contact hebben met personen met een mogelijke LVB of psychotische stoornis tijdens de zitting. Juridische ondersteuning kan, in overleg met de cursusmanager, in enkele keren ook deelnemen aan de cursus. Tijdens de cursus wordt geoefend met het voeren van een gesprek met een persoon met een LVB, in de persoon van een trainingsacteur.

Inhoud

Tijdens de contactdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • herkennen van een LVB en een psychotische stoornis door kennis te hebben van uitingsvormen en kernmerken
  • bewustwording van risico’s voor het rechtsproces bij het horen van personen met een LVB en/of psychotische stoornis
  • gesprekstechnieken voor het voeren van een gesprek met personen met een LVB en/of een psychotische stoornis

Tijdens de cursusdag wordt ingegaan op het herkennen van een licht verstandelijke beperking of een psychotische stoornis bij betrokkenen bij een strafproces. Tevens wordt ingegaan op het omgaan met deze personen. Met de ondersteuning van een trainingsacteur wordt geoefend in het verbeteren van de vaardigheid in het communiceren met deze personen. Daarnaast kan je tijdens de cursusdag, door middel van een VR-bril, ervaren hoe het is om een LVB of een psychotische stoornis te hebben.

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR en een deel contactonderwijs (1 dag). Voor een gedegen zelfstudie heeft u ongeveer 3 uur de tijd nodig.

Actieve houding van deelnemer vereist

De combinatie van voorbereidingsopdrachten en contactonderwijs zorgt ervoor dat u optimaal profiteert van deze leeractiviteit. Tijdens deze cursus vormt uw input een essentieel onderdeel van de contactbijeenkomsten. Een actieve houding is tijdens deze leeractiviteit vereist.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 565,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00