De motivering van art. 12 Sv beslissingen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / De motivering van art. 12 Sv beslissingen

De motivering van art. 12 Sv beslissingen

Gedegen analyseren, magistratelijk beslissen en helder formuleren

Laat je inspireren door met vakgenoten te onderzoeken op welke manier een beslissing in een art. 12 Sv procedure op een passende manier kan worden gemotiveerd in een beschikking, waarbij de genomen beslissing op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd en waarbij rekening wordt gehouden met direct betrokkenen en de maatschappij.

 

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze training ben je in staat een gedegen, begrijpelijke en juridisch correcte motivering te schrijven in een beschikking, in een art. 12 Sv beklagprocedure, waarbij je oog hebt voor de gevolgen van de beslissing en de motivering ervan voor de belanghebbenden in een concrete zaak en voor de maatschappij.

 

Doelgroep

Raadsheren en gerechtsjuristen, die met enige regelmaat art. 12 Sv zaken behandelen.

 

Inhoud

Een slachtoffer kan een klachtprocedure bij het Gerechtshof opstarten, op grond van art. 12 Sv, op het moment dat hij het niet eens is met de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan in een strafzaak. Het Gerechtshof beoordeelt vervolgens in een klachtprocedure in hoeverre deze beslissing van het Openbaar Ministerie terecht was. Hierbij analyseert het Hof de zaak. De concrete feiten en omstandigheden worden afgewogen in het licht van het juridische kader. Concreet houdt dit in dat het Hof bekijkt of een veroordeling in een zaak technisch haalbaar zou zijn, kijkend naar de bewijsmiddelen die voorhanden zijn. Daarnaast beoordeelt het Hof of er maatschappelijk belang is om te vervolgen. De aard en de ernst van het delict worden bij deze afweging meegenomen. Het opportuniteitsbeginsel reikt ver, wat betekent dat het Openbaar Ministerie een ruime bevoegdheid heeft om te beoordelen of vervolging passend is. Welke beoordelingsruimte heeft het Gerechtshof in een art. 12 Sv procedure? Hoe ga je als raadsheer of gerechtsjurist om met strafzaken, waarbij de emoties bij betrokkenen hoog oplopen, door het karakter en de impact van de strafzaak? Deze aspecten komen tijdens de training aan bod.

Tevens wordt tijdens deze training ingegaan op het nemen van een beslissing in een art. 12 Sv klachtprocedure en op de motivering van de genomen beslissing in een beschikking. Relevante aspecten, zoals de keuze een zaak wel of niet op zitting te behandelen en de afstemming met collega’s over de beslissing, worden besproken. De motivering van deze beslissing is aan minder wettelijke vereisten gebonden, dan de motivering van een inhoudelijke beslissing in een strafzaak. Dit maakt het zorgvuldig motiveren van een genomen beslissing in een art. 12 Sv procedure tot een uitdaging. De opbouw en invulling van een beschikking komen tijdens de training ter sprake. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke vereisten, waaraan moet worden voldaan, maar ook wordt stilgestaan bij de taalkundige opbouw en inrichting van een beschikking. Het gedegen analyseren van een zaak, het zorgvuldig selecteren van argumenten en het correct formuleren, met begrijpelijk taalgebruik, staan hierbij centraal.

Onderwerpen

 • Juridisch kader art. 12 Sv
 • Bijzonderheden art. 12 Sv zaken
  • Maatschappelijke tendens
  • Opportuniteit OM
  • Bewijs in strafzaak
 • Analyseren van de zaak
 • Selectie van argumenten
 • Formuleren
 • Het inrichten van een beschikking
 • Taalkundig correcte beschikkingen

Opzet

De training bestaat uit een deel voorbereiding en twee bijeenkomsten van een dag. Tussen de bijeenkomsten ligt een tussenperiode van 2 – 4 weken. In deze periode ga je aan de slag met een opdracht.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.