Straftoemeting en strafmotivering – SSR
Cursussen / Strafrecht / Oordeelsvorming / Straffen en maatregelen / Vaardigheden / Straftoemeting en strafmotivering

Straftoemeting en strafmotivering

Rechterlijk redeneren, raadkameren en rechtvaardigen van de straf

Het bepalen van een sanctie is niet eenvoudig. Overtuigend motiveren waarom voor een bepaalde sanctie is gekozen kan zelfs nog lastiger zijn. Wil je meer houvast bij het toemeten van de straf en bij het schrijven van een goede strafmotivering? Dan is deze leeractiviteit een aanrader.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze training heb je inzicht gekregen in de wijze waarop factoren kunnen worden gewaardeerd om tot een weloverwogen straftoemetingsbeslissing te komen. Tevens ben je beter in staat een strafmotivering te schrijven en ben je je beter bewust van de effecten die de strafmotivering heeft op betrokkenen en de maatschappij, waarbij je een juridisch correct geformuleerde, toetsbare en begrijpelijk geformuleerde strafmotivering nastreeft.

Doelgroep

Rechters en juridisch medewerkers met tenminste één jaar ervaring in de strafkamer.

Inhoud

De eerste dag staat in het teken van de straftoemeting. Aan de hand van theorie, casuïstiek en eigen ervaring voer je discussies over de vraag welke factoren een rol (zouden moeten) spelen bij het bepalen van een passende sanctie in een concrete strafzaak. In een fictieve strafzaak neem je een beslissing over de sanctiemodaliteit en de zwaarte van de sanctie. Hierbij wordt tevens stilgestaan bij effectief raadkameren over de straftoemeting.

De tweede dag is gewijd aan de motivering van de straf in het vonnis. Het schrijven van een motivering is een lastige taak. Niet alleen omdat de strafmotivering meerdere doelen dient, maar ook omdat deze op verschillende lezers is gericht. De motivering moet daarom niet alleen juridisch correct en controleerbaar zijn voor hogere rechters, maar moet ook te begrijpen zijn voor de verdachte, zijn raadsman, het Openbaar Ministerie, het slachtoffer en de samenleving. Tijdens de tweede dag zullen we in kaart brengen aan welke eisen een strafmotivering moet voldoen en bespreken we verschillende manieren van aanpak om tot een doeltreffende motivering te komen.

 

Voorkennis

Voor deze training wordt van de deelnemers verwacht dat men minimaal 1 jaar ervaring heeft met het toemeten van straffen en maatregelen en met het schrijven van strafrechtelijke uitspraken.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 475,00