De strafmotivering – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafvonnis / De strafmotivering

De strafmotivering

Module 4 van de leerlijn strafvonnis

In deze vierde module van de leerlijn strafvonnis leer je de kennis en vaardigheden aan die je in staat stellen voor een strafvonnis een strafmotivering te schrijven die een overzichtelijke en transparante opbouw kent, zodat de gedachtegang die heeft geleid tot het vaststellen van de straf, voor de lezer goed te volgen is.

Doel

Na afloop van de cursus ben je bekend met:

 • wettelijke regels over (het opleggen van) straffen en maatregelen;
 • verschillende oriëntatiepunten en hoe deze te raadplegen zijn;
 • welke factoren bij de strafoplegging een rol spelen.

Na afloop van de cursus ben je in staat om:

 • vanuit een argumentatiestructuur een strafmotivering te schrijven die inzicht geeft in de factoren die een rol hebben gespeeld bij het bepalen van strafsoort, strafmodaliteit en strafmaat.

Na afloop van de cursus ben je je bewust van:

 • het belang van een heldere strafmotivering voor de mate van acceptatie door partijen en lezers in de samenleving.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen die recentelijk gestart zijn in de strafsector en nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze cursus is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen en richt zich op het onderdeel strafmotivering.

Binnen deze cursus komen (o.a.) de volgende onderwerpen aan bod:

 • Knelpunten bij strafmotivering
 • Welke eisen kunnen worden gesteld aan een strafmotivering?
 • Hoe worden strafdoelen en strafmodaliteiten bepaald en gemotiveerd?
 • Structuur van de strafmotivering
 • Welke factoren wegen mee bij de strafmotivering en hoe verhouden die zich tot de opgelegde straf?
 • Hoe wordt de motivering op papier gezet op een wijze die voldoet aan de eisen van de commissie Fokkens?
 • Valkuilen bij het schrijven van een strafmotivering

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de cursus de het studiemateriaal door te nemen en het intakeformulier in de digitale leeromgeving in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de trainingsdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast vragen we je voorafgaand aan de cursus aan de hand van een casus een huiswerkopdracht inleveren.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau. Indien je rio bent, heb je in principe module 1 en 3 van de leerlijn strafvonnis gevolgd.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Gerechtsjuristen volgen uit deze leerlijn verplicht modulen 1, 2, 3 en 5. Modulen 4 en 6 zijn aanbevolen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 205,00