De strafmotivering – SSR

De strafmotivering

Module 4 van de leerlijn strafvonnis

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SZZSSVO4
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 05-10-2021

In deze vierde module van de leerlijn strafvonnis leert de cursist de kennis en vaardigheden aan die hem in staat stellen voor een strafvonnis een strafmotivering te schrijven die een overzichtelijke en transparante opbouw kent, zodat de gedachtegang die heeft geleid tot het vaststellen van de straf, voor de lezer goed te volgen is.

Doel

Na afloop van de cursus bent u bekend met:

 • wettelijke regels over (het opleggen van) straffen en maatregelen;
 • verschillende oriëntatiepunten en hoe deze te raadplegen zijn;
 • welke factoren bij de strafoplegging een rol spelen.

Na afloop van de cursus bent u in staat om:

 • vanuit een argumentatiestructuur een strafmotivering te schrijven die inzicht geeft in de factoren die een rol hebben gespeeld bij het bepalen van strafsoort, strafmodaliteit en strafmaat.

Na afloop van de cursus bent u zich bewust van:

 • het belang van een heldere strafmotivering voor de mate van acceptatie door partijen en lezers in de samenleving.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en (senior) juridisch medewerkers die recentelijk gestart zijn in de strafsector en nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze cursus is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen en richt zich op het onderdeel strafmotivering.

Binnen deze cursus komen (o.a.) de volgende onderwerpen aan bod:

 • Knelpunten bij strafmotivering
 • Welke eisen kunnen worden gesteld aan een strafmotivering?
 • Hoe worden strafdoelen en strafmodaliteiten bepaald en gemotiveerd?
 • Structuur van de strafmotivering
 • Welke factoren wegen mee bij de strafmotivering en hoe verhouden die zich tot de opgelegde straf?
 • Hoe wordt de motivering op papier gezet op een wijze die voldoet aan de eisen van de commissie Fokkens?
 • Valkuilen bij het schrijven van een strafmotivering

Voorbereiding

U dient voorafgaand aan de cursus de literatuur/het studiemateriaal door te nemen/te bestuderen en u wordt dringend verzocht het Intakeformulier in de digitale leeromgeving (DLO) in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de trainingsdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast moet u voorafgaand aan de cursus aan de hand van een casus een huiswerkopdracht inleveren.

Voorkennis

U beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau. Indien u rio bent, heeft u in principe module 1 en 3 van de leerlijn strafvonnis gevolgd.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Juridisch medewerkers volgen uit deze leerlijn verplicht modulen 1, 3 en 5. Modulen 2, 4 en 6 zijn aanbevolen.

Vonnissen schrijven is een vaardigheid die men voornamelijk ontwikkelt door “het doen”. Omdat de in een opleiding opgedane kennis en vaardigheden het beste beklijven wanneer u die in de praktijk kunt toepassen en daarop feedback krijgt, is het voor het leerrendement raadzaam om uw (praktijk)opleider te betrekken bij het volgen van deze module.

Docenten

 • mr. Louisa Feraaune

  Rechter

 • mr. Gerlof Meijer

  Senior rechter

 • dr. Janne Maaike Gerlofs

  Communicatietrainer

 • mr. Alex van Maanen

  Senior Raadsheer

 • mr. Roel den Otter

  Raadsheer

 • mr. Ludo Goossens

  Senior rechter

 • mr. Melvin van Kuilenburg

  Rechter

 • mr. Eric Diepraam

  Rechter-commissaris

 • drs. Tigrelle Uijttewaal

  Communicatietrainer — Tekst in stijl

 • drs. Mascha Furth

  Communicatietrainer

 • mr. Janny Dolfing

  Senior raadsheer

 • drs. Janneke Valbracht

  Communicatietrainer

 • mr. Leonard de Weerd

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 240,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.