Ontnemen voor de ZM – SSR
Cursussen / Strafrecht / Afpakken / Ontnemen / Ontnemen voor de ZM

Ontnemen voor de ZM

Kennis van wetgeving en berekenmethodes om goed en onderbouwd beslissingen te kunnen nemen over het voordeel en de betaling

In deze cursus worden alle relevante onderwerpen besproken om een ontnemingszaak ‘aan te kunnen’. Aan de orde komen de wetgeving, ontneming binnen het grotere geheel van afpakken, aard en grondslag van de sanctie, de berekeningsmethodes, onderzoekswensen en verweren zodat je goed voorbereid bent en onderbouwd beslissingen kunt nemen over het voordeel en de betaling.

Doel

Vergroot jouw kennis over de wetgeving en berekenmethodes, krijg inzicht in de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie op het gebied van het ontnemen van het voordeel en weet welke verweren er kunnen komen en welke onderzoekswensen er nodig zijn. Na het volgen van deze cursus  kun je goed en onderbouwd de beslissing nemen over het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting.

Doelgroep

(Beginnende) Rechters, gerechtssecretarissen en evt. raadsheren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • wat is voordeel (aard / grondslag van de sanctie)
  • mogelijkheden van het Openbaar Ministerie voor het ontnemen van het voordeel
  • de berekenmethodes
  • veel voorkomende verweren
  • onderzoekswensen
  • voordeel – wederrechtelijk verkregen voordeel i.k.v. 2 beslissingen
  • beslissing/motivering

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 110,00