Witwassen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Afpakken / Ontnemen / Algemeen / Witwassen

Witwassen

Hoe breng ik een normale witwaszaak tot een goed einde? Alles over ten laste leggen, bewijzen en kwalificeren

Windhappers, katvangers, patseraanpak, kwalificatie-uitsluitingsgronden. Maak jezelf bekend met de juridische aspecten en typologieën van witwassen en begrijp het fenomeen witwassen; een veelomvattend maar te begrenzen fenomeen.

Doel

Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, beschik je over juridische en praktische handvatten, waardoor je witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.

Inhoud

Deelnemers worden bekend gemaakt met de wet- en regelgeving ten aanzien van de strafbaarheidstelling van witwassen, diverse bestanddelen van de normstelling, bewijskwesties en jurisprudentie op dit gebied.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • herkomst/brondelict
  • toetsingskader
  • kwalificatie-uitsluitingsgronden
  • wetenschap
  • tenlastelegging
  • verbergen/verhullen (verschijningsvormen)
  • witwasgedragingen
  • bestraffing

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding, aangeboden via MIJN SSR, en een deel contactonderwijs. Het meeste leerrendement wordt behaald wanneer de gehele leeractiviteit actief wordt doorlopen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 135,00 voor leden OM: € 200,00