Witwassen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Afpakken / Ontnemen / Algemeen / Witwassen

Witwassen

Hoe breng ik een normale witwaszaak tot een goed einde? Alles over ten laste leggen, bewijzen en kwalificeren

Windhappers, katvangers, patseraanpak, kwalificatie-uitsluitingsgronden. Maak jezelf bekend met de juridische aspecten en typologieën van witwassen en begrijp het fenomeen witwassen; een veelomvattend maar te begrenzen fenomeen.

Doel

Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, beschikt u over juridische en praktische handvatten, waardoor u witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.

Inhoud

Deelnemers worden bekend gemaakt met de wet- en regelgeving ten aanzien van de strafbaarheidstelling van witwassen, diverse bestanddelen van de normstelling, bewijskwesties en jurisprudentie op dit gebied.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • herkomst/brondelict
  • toetsingskader
  • kwalificatie-uitsluitingsgronden
  • wetenschap
  • tenlastelegging
  • verbergen/verhullen (verschijningsvormen)
  • witwasgedragingen
  • bestraffing

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding, aangeboden via MIJN SSR, en een deel contactonderwijs. Voor een gedegen voorbereiding heeft u ongeveer 2 uur de tijd nodig en het contactonderwijs beslaat één dag. Het meeste leerrendement wordt behaald wanneer de gehele leeractiviteit actief wordt doorlopen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 130,00 voor leden OM: € 200,00 / voor derden: € 260,00