Afpakken – WO Onderzoek en Ondermijning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Afpakken / Ontnemen / Fraude / Straffen en maatregelen / Afpakken - WO Onderzoek en Ondermijning

Afpakken – WO Onderzoek en Ondermijning

Afpakken is breder dan ontnemen, het doel blijft: Misdaad mag niet lonen! Leer alle praktische handvatten voor afpakken

Criminelen hebben vaak als drijfveer een financieel gewin. Het afnemen van crimineel vermogen heeft dan ook tot doel het terugbrengen van de rechtmatige financiële toestand van de crimineel. Hiermee verliest hij zijn status en de mogelijkheid om dit vermogen opnieuw te investeren in criminele activiteiten. Deze cursus biedt praktische handvatten om de daarbij behorende werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren binnen de werkomgeving Onderzoek en Ondermijning.

Doel

Het verbeteren van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de beslaglegging voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure op voorwerpen en geld van de crimineel, waardoor er achteraf meer geïncasseerd kan worden.

Doelgroep

Officieren van justitie, advocaten-generaal en parketsecretarissen, die zijdelings al met afpakken te maken hebben en werkzaam zijn binnen de werkomgeving Onderzoek en Ondermijning.

Inhoud

Tijdens de vier contactbijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan de (on)mogelijkheden om beslag te leggen op voorwerpen en geld van criminelen waardoor er tijdens de behandeling van strafzaken op een betere wijze invulling kan worden gegeven aan het begrip afpakken.
De volgende onderwerpen worden in blokken behandeld: strafrecht en formeel (ontnemings)recht, berekenen van het voordeel, witwassen, beslag, verweren, internationaal, e.d..

Opzet

Voorafgaand aan de contactdagen zullen in MIJN SSR voorbereidingsopdrachten worden aangeboden, waaronder het bekijken van een aantal webcolleges en werkopdrachten. Op de dag zelf zal de praktijk aan de theorie worden gekoppeld; er wordt uitgegaan van actieve deelname!

Voorkennis

Enige kennis van het begrip afpakken is gewenst.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2024): € 200,00