Europees privaatrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Europees privaatrecht, basis

Europees privaatrecht, basis

Leer de basis van het Europees privaatrecht

Steeds vaker zijn in civiele zaken aspecten van Europees recht aan de orde. Het doel van deze basiscursus is jou meer bewust te maken van de invloed die het Europese recht heeft op het Nederlandse privaatrecht.

Doel

De cursus biedt de basiskennis van het Europees privaatrecht. Je zult ontdekken dat je in de huidige rechtspraktijk niet om dit rechtsgebied heen kan.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Onderwerpen die in deze basiscursus aan bod komen zijn:

  • doorwerking van het EU-recht in privaatrechtelijke verhoudingen: (in)directe (horizontale) werking, voorrang
  • ambtshalve toetsen van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • doorwerking mededingingsrecht
  • doorwerking staatssteunrecht

Opzet

De cursus bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen (1 dag). Er wordt gewerkt met concrete casuïstiek.

Voorkennis

We verwachten van je dat je basiskennis van het privaatrecht hebt en de cursus Contractenrecht hebt gevolgd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.