Consumentenrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Consumentenrecht

Consumentenrecht

Verdiep jouw kennis over het consumentenrecht aan de hand van praktische voorbeelden en actuele vraagstukken op het gebied van ambtshalve toetsen en informatieplichten

We zijn allemaal consument en het consumentenrecht is dan ook veelvoudig aan de orde in geschillen. Kom goed beslagen ten ijs en verdiep je met deze praktijkgerichte cursus in het consumentenrecht.

Doel

In deze cursus leer je onder meer de belangrijkste beslispunten in consumentenzaken te identificeren en beoordelen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze cursus worden fundamentele leerstukken en onderwerpen uit het consumentenrecht behandeld aan de hand van enkele concrete, aan de praktijk ontleende casussen. De casussen worden aan de deelnemers ter voorbereiding voorgelegd, samen met het invullen van een Intakeformulier, het lezen van relevante regelgeving en het doorlopen van de e-learning consumentenrecht (voor zover nog niet bekend).

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wie is consument, wie is handelaar;
  • wat is een oneerlijk beding en welke gevolgen verbind je daaraan;
  • wanneer verjaart een aanspraak;
  • wat kan en moet de rechter doen bij schendingen van informatieplichten;
  • hoe werkt het herroepingsrecht bij verschillende online overeenkomsten;
  • waar moet je vooral op letten in (incasso)verstekzaken.

De docenten besteden ook aandacht aan actuele vraagstukken als eenzijdige wijzigingsbedingen (bij huur) en gezag van gewijsde.

Opzet

De cursus duurt een dag. De behandeling van casussen vormt de aanleiding om de relevante onderwerpen toe te lichten en te bediscussiëren, waardoor de cursus een hoog praktisch karakter heeft. Het laatste uur is gereserveerd voor het bespreken van door cursisten ingebrachte vraagstukken.

Voorkennis

We verwachten van je dat je de cursussen Contractenrecht en Nakomen-niet nakomen hebt gevolgd.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 135,00