Nakomen – niet nakomen – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Nakomen - niet nakomen

Nakomen – niet nakomen

Vergroot met deze verdiepingscursus jouw kennis op het gebied van het overeenkomstenrecht, in het bijzonder de nakoming en de tekortkoming

Nakomen of niet-nakomen; die vraag en wat daarvan de gevolgen zijn, is soms lastig te beoordelen. Wanneer is sprake van niet-nakomen? Onder welke omstandigheden mag een partij het leveren van zijn prestatie opschorten of in het geheel niet leveren? Wanneer is een ingebrekestelling nodig? Wanneer mag de overeenkomst worden ontbonden? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wanneer heeft een contractspartij recht op schadevergoeding? Na deze verdiepingscursus weet je het antwoord op deze vragen (en nog veel meer)!

Doel

Je verdiept je kennis op het verbintenisrechtelijk terrein van de nakoming en tekortkoming en wordt op de hoogte gesteld van de (actuele) ontwikkelingen in de jurisprudentie op dit deelgebied.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor ervaren rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

  • opschortingsrechten
  • verzuim
  • ingebrekestelling
  • toerekening en schadevergoeding
  • ontbinding
  • opzegging

Voorkennis

We verwachten van je dat je de basiscursus Contractenrecht hebt gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis, door bijvoorbeeld werkervaring.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 260,00