Algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten

Algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten

Verdiep jouw kennis over de (ambtshalve toetsing van) algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten

Algemene voorwaarden en exoneratieclausules vormen een belangrijke bron van geschil en jurisprudentie. Op het gebied van consumentenovereenkomsten blijft de EEG Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en de Nederlandse wettekst op het gebied van algemene voorwaarden van onverminderd belang. Deze cursus biedt de uitgelezen kans om jouw kennis betreffende ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten, op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie op peil te brengen.

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis van de (ambtshalve toetsing van) algemene voorwaarden en exoneraties, toegespitst op consumentenovereenkomsten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, gerechtsjuristen en juridisch adviseurs.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

  • de zwarte, grijze en blauwe lijst. In het bijzonder: exoneratieclausules, bewijsbedingen en verklaringsficties, boetebedingen en oneigenlijke boetes, bedingen inzake rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
  • de open norm
  • de werking van het transparantiebeginsel en de contra proferentem-regel
  • algemene voorwaarden in het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht

Bij de behandeling van deze onderwerpen wordt telkens de ambtshalve toetsing en de overige rechtspraak van het HvJ EU betrokken.

Opzet

De cursus is online bestaat uit 1 dagdeel. Inleidingen aan de hand van de laatste jurisprudentie worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

We verwachten van je dat je de basiscursus Algemene voorwaarden (CRZSCOAV) hebt gevolgd danwel minimaal twee jaar ervaring hebt opgedaan in het behandelen van zaken waarin algemene voorwaarden en exoneratieclausules onderdeel vormden van het geschil.

Bijzonderheden

SSR biedt ook de cursus Algemene voorwaarden in het handelsverkeer aan. Door beide cursussen te volgen kan je op eenvoudige wijze jouw kennis van algemene voorwaarden en exoneraties substantieel vergroten.

 

Uitvoeringen

Kosten: