Koop en consumentenkoop – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Koop en consumentenkoop

Koop en consumentenkoop

Verdiep en actualiseer jouw kennis op het gebied van koop en consumentenkoop

De koopovereenkomst is misschien wel de meest gesloten overeenkomst. Wat is de definitie van koop? Wanneer is sprake van non-conformiteit? En binnen welke tijd moet de koper hebben geklaagd? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in de cursus. Ook wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen koop en consumentenkoop. Wanneer is sprake van een consumentenkoop? En welke gevolgen heeft dat?

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis op het gebied van het leerstuk koop, in het bijzonder consumentenkoop.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • definitie koop
  • consumentenkoop
  • onderlinge verhouding begrippen
  • verhouding tot regeling algemene voorwaarden
  • garanties
  • inleiding hoofdverplichtingen partijen
  • risico-verdeling
  • non-conformiteit
  • klachtplicht en andere verplichtingen van de koper
  • recht van reclame

Voorkennis

We verwachten van je dat je de cursussen Contractenrecht en Nakomen-niet nakomen hebt gevolgd.

Uitvoeringen

Kosten: