Koop en consumentenkoop – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Koop en consumentenkoop

Koop en consumentenkoop

Verdiep en actualiseer jouw kennis op het gebied van koop en consumentenkoop

De koopovereenkomst is misschien wel de meest gesloten overeenkomst. Wat is de definitie van koop? Wanneer is sprake van non-conformiteit? En binnen welke tijd moet de koper hebben geklaagd? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in de cursus. Ook wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen koop en consumentenkoop. Wanneer is sprake van een consumentenkoop? En welke gevolgen heeft dat?

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis op het gebied van het leerstuk koop, in het bijzonder consumentenkoop.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • definitie koop
  • consumentenkoop
  • onderlinge verhouding begrippen
  • verhouding tot regeling algemene voorwaarden
  • garanties
  • inleiding hoofdverplichtingen partijen
  • risico-verdeling
  • non-conformiteit
  • klachtplicht en andere verplichtingen van de koper
  • recht van reclame

Voorkennis

We verwachten van je dat je minimaal 2 jaar ervaring hebt met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het overeenkomstenrecht danwel 3 jaar ervaring met het behandelen van minder complexe zaken op dit gebied.

Voorafgaand dien je de cursus Contractenrecht (CRZSCORE) te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.