Algemene voorwaarden in het handelsverkeer – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Algemene voorwaarden in het handelsverkeer

Algemene voorwaarden in het handelsverkeer

Verdiep en actualiseer jouw kennis over algemene voorwaarden in het handelsverkeer

In het handelsverkeer zijn algemene voorwaarden en exoneratieclausules aan de orde van de dag. Ze vormen dan ook een belangrijke bron van geschil en jurisprudentie. Verdiep en actualiseer met deze cursus jouw kennis over algemene voorwaarden in het handelsverkeer.

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis van algemene voorwaarden en exoneraties, toegespitst op het handelsverkeer.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, gerechtsjuristen en juridisch adviseurs.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden in ieder geval behandeld:

  • reflexwerking van de zwarte, grijze en blauwe lijst
  • inhoudstoetsing en uitoefeningstoetsing
  • exoneratieclausules in het handelsverkeer en uitleg van exoneraties
  • battle of the forms
  • toetsing van algemene voorwaarden in grensoverschrijdende zaken
  • algemene voorwaarden en het Weens Koopverdrag

Opzet

De cursus is online en bestaat uit 1 dagdeel. Inleidingen aan de hand van de laatste jurisprudentie worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

We verwachten van je dat je de basiscursus Algemene voorwaarden (CRZSCOAV) hebt gevolgd danwel dat je minimaal twee jaar ervaring hebt in het behandelen van zaken waarin algemene voorwaarden en exoneratieclausules onderdeel waren van het geschil.

Bijzonderheden

SSR biedt ook de cursus Algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten aan. Door beide cursussen te volgen kan je op eenvoudige wijze jouw kennis van algemene voorwaarden en exoneraties substantieel vergroten.

Uitvoeringen

Kosten: