Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis

Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis

Wetgeving en praktijk bij faillissementen en schuldsaneringen

Verwerf kennis van de theoretische onderwerpen die ten grondslag liggen aan faillissementen en schuldsaneringen en leer die kennis toe te passen op praktijksituaties waarmee u als juridisch medewerker wordt geconfronteerd.

N.B. Wilt u later dit jaar deelnemen aan deze basiscursus, laat dit dan weten in een mail, met als titel ‘Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis’, gericht aan [Kraaijenbrink (SSR)]. Mogelijk kan een extra uitvoering worden aangeboden.

Doel

Verwerven van kennis van de theoretische onderwerpen die ten grondslag liggen aan het gehele proces van de Wsnp en faillissementen. Gerichte, praktische kennis vergroten m.n. inzake het beoordelen van een toelatingsverzoek tot de schuldsaneringsregeling, het beoordelen van een schuldsanering aan de hand van tussentijdse verslagen, het beoordelen van een verzoek tot faillietverklaring, het voorbereiden en uitwerken van een verificatievergaderingen het beoordelen van een akkoord.

Doelgroep

Juridisch medewerkers, één jaar (of korter) werkzaam in de faillissementssector. De cursus staat ook open voor juridisch medewerkers vanuit de hoven en voor administratief juridisch medewerkers die eerder module 16, Insolventies, gevolgd hebben.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld: algemene inleiding faillissementen en Wsnp; de faillissementsprocedures; specifieke thema’s binnen de Wsnp, waaronder dwangakkoord, voorzieningen, schone lei; het beoordelen van een faillissementsaanvraag; het beoordelen van een verzoek tot toelating aan de hand van een verklaring ex art. 285 Fw.; het beoordelen van het verloop van een schuldsanering aan de hand van tussentijdse verslagen; verhoor en voordracht door de rechter-commissaris en de rol van de secretaris in deze; de taak van de curator/bewindvoerder; de mogelijkheden van schuldeisers om bij de RC op te komen tegen doen/laten van curatoren/bewindvoerders; dwangmiddelen in faillissement; de verschillende crediteuren; het voorbereiden en uitwerken van een verificatievergadering en de mogelijke problemen die zich daarbij voordoen; het beoordelen van een akkoord, de vereisten, de verschillen in faillissement en Wsnp; de verschillende wijzen van beëindiging en de procedures die daarbij moeten worden gevolgd.

Opzet

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke cursusdagen, waarin inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling. U loopt voorafgaand aan de cursus een dagdeel mee met een curator en maakt daarvan een kort reflectieverslag. Verder wordt van u gevraagd voorafgaande aan de cursusdagen de uitwerking van een huiswerkopdracht in te leveren.

Bijzonderheden

Dit leertraject biedt u, als startend juridisch medewerker, een gedegen theoretische en praktische basis aangaande de onderwerpen die belangrijk zijn bij het beoordelen en afhandelen van zaken, zowel Wsnp- als in faillissementszaken. Het is belangrijk dat u bij het volgen van dit leertraject uw ervaringen uit de praktijk inbrengt en het geleerde in de praktijk toepast. Van u  wordt gevraagd voorafgaande aan elke cursusdag de uitwerking van een opdracht in te leveren.

Wanneer voor u geldt dat u helemaal geen Wsnp-zaken behandelt of zult gaan behandelen, kunt u vrijstelling van deelname aan de tweede dag vragen. U kunt daarvoor contact opnemen met de SSR-servicedesk, die u zal doorverwijzen naar de cursusmanager.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.