Insolventiezaken, basis – Deel I – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Insolventiezaken, basis - Deel I

Insolventiezaken, basis – Deel I

Leertraject voor starters insolventie

Dit leertraject verschaft praktijkgerichte kennis aan beginnend rechters-commissarissen en gerechtsjuristen in faillissementszaken.

Doel

Verwerven van kennis van de theorie die ten grondslag ligt aan faillissement en schuldsanering en deze kunnen toepassen op praktijksituaties.

Doelgroep

Rechters en gerechtsjuristen die recent zijn gestart met insolventiezaken/toezicht insolventie (of binnenkort zullen starten).

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten wordt bij de verschillende onderwerpen en taken de rol van de rechter-commissaris en de rol van de gerechtsjurist belicht.

De volgende onderwerpen worden behandeld: algemene inleiding faillissementen en Wsnp; de faillissementsprocedures; specifieke thema’s binnen de Wsnp, waaronder dwangakkoord, voorzieningen, schone lei; het beoordelen van een faillissementsaanvraag; het beoordelen van een verzoek tot toelating aan de hand van een verklaring ex art. 285 Fw.; het beoordelen van het verloop van een schuldsanering aan de hand van tussentijdse verslagen; verhoor en voordracht door de rechter-commissaris; de taak van de curator/bewindvoerder; toestemmingsverzoeken, de mogelijkheden van schuldeisers om bij de RC op te komen tegen doen/laten van curatoren/bewindvoerders; dwangmiddelen in faillissement; de verschillende crediteuren; het voorbereiden en uitwerken van een verificatievergadering en de mogelijke problemen die zich daarbij voordoen; het beoordelen van een akkoord, de vereisten, de verschillende wijzen van beëindiging en de procedures die daarbij moeten worden gevolgd. Bodemvoorrecht en btw komen kort aan bod. Ook zekerheden en separatisten worden kort behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit zelfstudieactiviteiten en bijeenkomsten op locatie. Voorafgaande aan elke bijeenkomst worden voorbereidingsactiviteiten aangeboden. Denk aan het lezen van literatuur, het beluisteren van presentaties met audio, het doornemen van jurisprudentie, het uitwerken van casus en het insturen van vragen uit de praktijk. Voorafgaande aan de eerste bijeenkomst wordt gevraagd een dagdeel mee te lopen met een curator.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over basiskennis van het vermogensrecht beschikken.

Bijzonderheden

Insolventiezaken basis, Deel I en Deel II worden in 2024 aangeboden in de vorm van afzonderlijk te volgen modules van één dag.  Nadere infromatie volgt.

In ‘Insolventiezaken basis – Deel II‘ wordt het toezicht door de rechter-commissaris behandeld en komen onderwerpen als dwangmiddelen, separatisten, overeenkomsten en doorstart, vanuit de rol en praktijk van de curator, aan de orde.

Voor een meer uitgebreide inleiding in Fiscale aspecten kun je deelnemen aan ‘Fiscale aspecten insolventiezaken’.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 565,00