De opzegging van duurovereenkomsten, master – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / De opzegging van duurovereenkomsten, master

De opzegging van duurovereenkomsten, master

Verdiep je als ervaren (senior) rechter, raadsheer, juridisch adviseur of gerechtsjurist in dit deel van het overeenkomstenrecht

In de praktijk van de civiele rechtspraak komen geschillen over de opzegging van duurovereenkomsten geregeld voor. Het zijn vaak lastige zaken waarin grote belangen op het spel staan. Er is veel recente rechtspraak van de Hoge Raad over het onderwerp, waarin echter steeds weer nieuwe nuances lijken op te duiken. Daarbij is het de vraag hoe die zich tot eerdere rechtspraak verhouden.

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis op het gebied van het overeenkomstenrecht, in het bijzonder de duurovereenkomst.

Doelgroep

(Senior) rechters, raadsheren, juridisch adviseurs of gerechtsjuristen met minimaal 5 jaar ervaring in de behandeling van civiele zaken.

Inhoud

In deze master onder leiding van Lodewijk Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, worden de ontwikkelingen op het gebied van de opzegging van duurovereenkomsten nauwkeurig geanalyseerd en kritisch geëvalueerd. De master is bestemd voor ervaren civiele rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen. Om tijdens de master echt de diepte in te kunnen gaan en een uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken, wordt van de deelnemers voorbereiding (in de vorm van lezing van het studiemateriaal) en een actieve inbreng verwacht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 65,00