Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving

Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving

Verdiep en actualiseer jouw kennis op dit (deel)gebeid van het overeenkomstenrecht

Wanneer is er sprake van onmiddellijke en middellijke vertegenwoordiging? In welke gevallen ben je als vertegenwoordigde kwalitatief aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de vertegenwoordiger? Hoe zit het met onbevoegde vertegenwoordiging en derdenbescherming? Na deze cursus ben je op de hoogte van alle ins en outs op dit (deel)gebied van het overeenkomstenrecht. De cursus duurt 1 dagdeel en is online; je ontmoet de docent in een Virtual Classroom.

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis van het contractenrecht, op het gebied van volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving.

Doelgroep

De cursus richt zich op rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden in ieder geval behandeld:

  • volmacht
  • onmiddellijke en middellijke vertegenwoordiging
  • onbevoegde vertegenwoordiging
  • derdenbescherming
  • lastgeving

Opzet

De cursus is online en bestaat uit 1 dagdeel. Inleidingen worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

We verwachten van je dat je de basiscursus Contractenrecht (CRZSCORE) hebt gevolgd, danwel minimaal 2 jaar ervaring hebt opgedaan in het behandelen van zaken op het gebied van het overeenkomstenrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 65,00