Verkrijgende verjaring – SSR

Verkrijgende verjaring

Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de verkrijgende verjaring

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CRZSVERJ
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: do. 12-03-2020

De cursus ‘Verkrijgende verjaring’ richt zich op het verwerven van kennis van- en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de verkrijgende verjaring.

Doel

Na afloop van deze cursus weet u, in zaken waarin verkrijgende verjaring speelt, welke kwesties vragen oproepen die in uw uitspraak aandacht verdienen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, stafjuristen.

Inhoud

Om inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de verkrijgende verjaring worden kernbegrippen van het vermogensrecht, vanuit het perspectief van de verkrijgende verjaring, voor de bezitter te goeder trouw van artikel 3:99 BW, belicht. Dit zijn: bezit; goede trouw en overdracht van registergoederen/vestiging van beperkte rechten op onroerende zaken.
Het zwaartepunt in de cursus ligt op de mogelijkheid om als bezitter niet te goeder trouw rechthebbende te worden, artikel 3:105. Hierbij in het bijzonder aandacht voor: bezitsverkrijging door inbezitneming; bezit en beperkt gerechtigde en bezit en onrechtmatige toestand.
Ten slotte zal er aandacht zijn voor schadevergoedingsacties na verlies van recht door artikel 3:105.

Opzet
De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dagdeel en voorbereiding daarop, door middel van bestudering van een aantal richtinggevende arresten.

Voorkennis

De cursus sluit aan op de cursus ‘Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten’, waarin beperkt aandacht is voor de verkrijgende verjaring.

Bijzonderheden

De cursus is geprogrammeerd op dezelfde dag en locatie als de cursus ‘Kadaster’. Het is mogelijk om beide te volgen. U dient zich dan voor beide afzonderlijk in te schrijven. De cursus Kadaster zal eind november open staan voor inschrijving.

Docent

  • prof. dr. mr. Jelle Jansen

    Professor

Data, locaties, beschikbaarheid

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

prof. dr. mr. Jelle Jansen

Stuur deze cursus door