Burenrecht – SSR

Burenrecht

De relevante rechtsregels en casus

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRSZBUUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 14-06-2022

Tussen buren bestaan vele rechten en plichten die in de praktijk met elkaar in botsing kunnen komen. In de cursus burenrecht worden de meest voorkomende juridische conflicten tussen buren besproken.

Doel

Het verschaffen van inzicht in welke juridische geschillen zich tussen buren kunnen voordoen en het actualiseren en verdiepen van de kennis van de daarvoor geldende, relevante rechtsregels.
Door het volgen van deze cursus kunt u de uiteenlopende stellingen van partijen beter op hun waarde beoordelen, waardoor het nemen van een beslissing voor u gemakkelijker wordt.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn: hinder, bomen en beplantingen op en nabij de erfgrens, waterrechtelijke bepalingen, vensters en balkons, mandeligheid, noodweg, buurweg en grensgeschillen.

Opzet

Colleges zullen worden afgewisseld door de behandeling van casusposities. De docenten zullen hierbij beslissingen, die illustratief kunnen zijn bij de behandeling van de stof, belichten. U wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen, waardoor u meer kennis en inzicht verkrijgt om in de dagelijkse praktijk zaken te behandelen.

Voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat deze minimaal één jaar ervaring hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het burenrecht. Aanbevolen wordt de cursus Onroerende zaken, eigendom en beperkte rechten (CRZABPZR) te volgen, voor deelname aan deze cursus.

Bijzonderheden

Het onderwerp verjaring komt in het bestek van deze cursus als zelfstandig onderwerp niet aan bod, maar wordt wel besproken in het kader van de verschillende burenrechtelijke bepalingen. We bevelen aan tevoren de afzonderlijke cursus Verkrijgende verjaring te volgen. Daarnaast is er een afzonderlijke cursus Kadaster.

Docenten

 • mr. René van Acht

  Rechter

 • mr. dr. Pernille van der Plank

  universitair docent

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.