Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten – SSR

Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZABPZR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het eigendomsrecht is een grondrecht en het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Beperkte en zakelijke rechten zijn van het eigendomsrecht afgeleid. Breng uw kennis op dit gebied op basisniveau en neem kennis van een aantal actuele ontwikkelingen.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht in een aantal elementaire delen van het goederenrecht. Het actualiseren van kennis over ontwikkelingen in de rechtspraak.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus zullen eigendom, beperkte en zakelijke rechten en hun plaats in de rechtspraak in Nederland aan de orde komen. De focus zal gericht zijn op eigendom van onroerende zaken en daarvan afgeleide rechten. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • eigendom en eigendomsvormen van onroerende zaken
 • onderscheid roerende en onroerende zaken
 • eigendom van kabels en leidingen
 • natrekking en bestanddeelvorming
 • Opstalrecht
 • Mandeligheid
 • erfdienstbaarheden; bescherming van eigendom

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel. Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Bijzonderheden

SSR biedt u de mogelijkheid om op dezelfde cursusdag  – in de middag – de cursus ‘Onroerende zaken: capita selecta en actualiteiten’ (CRZAOZCA) te volgen. Op deze manier kunt u op eenvoudige wijze uw kennis van onroerende zaken substantieel vergroten. Een lunch is inbegrepen indien u beide modules volgt.

Beide cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen. Voor de beide cursussen (modules) dient u zich afzonderlijk in te schrijven.

Docenten

 • mr. dr. Fokke Jan Vonck

  Universitair docent — Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 • mr. dr. Pernille van der Plank

  universitair docent

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.