Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Goederenrecht / Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten

Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten

Het eigendomsrecht is een grondrecht en het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Beperkte en zakelijke rechten zijn van het eigendomsrecht afgeleid. Breng jouw kennis op dit gebied op basisniveau en neem kennis van een aantal actuele ontwikkelingen.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht in een aantal elementaire delen van het goederenrecht. Het actualiseren van kennis over ontwikkelingen in de rechtspraak.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus zullen eigendom, beperkte en zakelijke rechten en hun plaats in de rechtspraak in Nederland aan de orde komen. De focus zal gericht zijn op eigendom van onroerende zaken en daarvan afgeleide rechten. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • eigendom en eigendomsvormen van onroerende zaken
  • onderscheid roerende en onroerende zaken
  • eigendom van kabels en leidingen
  • natrekking en bestanddeelvorming
  • opstalrecht
  • mandeligheid
  • erfdienstbaarheden; bescherming van eigendom

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel. Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Bijzonderheden

SSR bied je de mogelijkheid om op dezelfde cursusdag  – in de middag – de cursus ‘Onroerende zaken: capita selecta en actualiteiten’ (CRZAOZCA) te volgen. Op deze manier kun je op eenvoudige wijze jouw kennis van onroerende zaken substantieel vergroten. Een lunch is inbegrepen indien je beide modules volgt.

Beide cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen. Voor de beide cursussen (modules) dien je je afzonderlijk in te schrijven.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.