Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten – SSR

Onroerende zaken: eigendom en beperkte rechten

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZABPZR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het eigendomsrecht is een grondrecht en het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Beperkte en zakelijke rechten zijn van het eigendomsrecht afgeleid. Breng uw kennis op dit gebied op basisniveau en neem kennis van een aantal actuele ontwikkelingen.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht in een aantal elementaire delen van het goederenrecht. Het actualiseren van kennis over ontwikkelingen in de rechtspraak.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus zullen eigendom, beperkte en zakelijke rechten en hun plaats in de rechtspraak in Nederland aan de orde komen. De focus zal gericht zijn op eigendom van onroerende zaken en daarvan afgeleide rechten. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • eigendom en eigendomsvormen van onroerende zaken
 • onderscheid roerende en onroerende zaken
 • eigendom van kabels en leidingen
 • natrekking; rechten van erfpacht en opstal
 • bestanddelen; verkrijgende verjaring
 • erfdienstbaarheden; bescherming van eigendom

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Docenten

 • prof. mr. AA van Velten

  Adviseur

 • mr. dr. Fokke Jan Vonck

  Universitair docent — Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 • mw. mr. dr. Pernille van der Plank

  universitair docent

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl