EVRM algemeen – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / EVRM algemeen

EVRM algemeen

De basisprincipes van het EVRM en de toepassing van de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof in de nationale rechtsorde

Mensenrechten en de afdwingbaarheid daarvan vormen een belangrijk aspect van de rechtsstaat. Mensenrechten zijn onder meer neergelegd in het EVRM. In deze cursus worden de basisprincipes van het EVRM en de verbinding tussen de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof en de nationale rechtsorde besproken.

Doel

Tijdens deze algemene basiscursus verwerft u kennis van en inzicht in de achtergrond, toepassing en reikwijdte van de het EVRM in de praktijk van de nationale rechtsorde.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en Openbaar Ministerie; stafjuristen; juridisch medewerkers.

Inhoud

Deze cursus geeft globaal beeld van het EVRM. Dit gebeurt aan de hand van de volgende onderwerpen: de procedure voor het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, de jurisprudentie van het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, de door het Hof gehanteerde interpretatiemethode(n) en basisbeginselen en de verbinding met de nationale rechtsorde. De aandacht tijdens de cursus richt zich hoofdzakelijk op de invulling van de open normen die het Hof in Straatsburg geeft van het EVRM en de gevolgen die dat heeft voor de rechtsorde op nationaal niveau. Uiteraard komt hierbij ook de richtinggevende jurisprudentie van het Hof aan de orde. Deze cursus heeft een rechtsgebied overstijgende insteek en gaat niet in op de specifieke rechtsgebieden.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00