Het opleggen van TBS in het strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Het opleggen van TBS in het strafrecht

Het opleggen van TBS in het strafrecht

De TBS maatregel nader belicht vanuit juridisch en gedragsdeskundig perspectief

De TBS staat al enige tijd onder druk. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om veiligheid. Om in dit complexe vakgebied de weg te (kunnen) vinden, is deze cursus ontwikkeld. Na het volgen van deze leeractiviteit weet je wanneer TBS kan worden opgelegd en heb je in beeld in welke zaken deze sanctie kan worden overwogen. Je weet wat ervoor nodig is om TBS op te kunnen leggen en je weet met welke aandachtspunten je, vanuit jouw rol, rekening moet houden, om weloverwogen te beslissen een TBS te vorderen of op te leggen. Ook ben je je er (beter) van bewust hoe de juridische mogelijkheden zich verhouden tot de praktijk in de kliniek en de wisselende perspectieven van de diverse spelers: Openbaar Ministerie, Rechtspraak en gedragsdeskundigen. Aan het eind van de contactdag kun je TBS-zaken meer weloverwogen en vanuit een breder perspectief behandelen.

 

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit ben je in staat in een strafzaak weloverwogen te beslissen een TBS te vorderen of op te leggen, in een modaliteit die past bij de concrete omstandigheden waarvan in de strafzaak sprake is, waarbij je oog hebt voor de gevolgen van deze beslissing voor de veiligheid van de maatschappij en voor de verdachte.

 

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren/rechters, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie, beleidsmedewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen.

Ook rechters en officieren van justitie in opleiding zijn van harte uitgenodigd deze cursus te volgen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze leeractiviteit aan bod:

 • Kader TBS
  • Juridisch
  • Maatschappelijk
  • Gedragsdeskundig
 • Verhouding tussen gedragsdeskundige en juristen (OM en ZM)
  • Toerekening van een delict
  • Oplegging van TBS
  • Behandeling binnen het kader van de TBS
  • Taxatie van het recidiverisico
 • Modaliteiten van TBS

Opzet en werkwijze

Tijdens de contactdag staat een mix van kennisoverdracht, discussie en het bespreken van casuïstiek centraal. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen praktijkervaringen.

Bekijk het programma

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 190,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00