TBS – SSR

TBS

De tbs maatregel nader belicht vanuit juridisch en gedragsdeskundig perspectief

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMTBS1
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 16-09-2019

De tbs staat al enige tijd onder druk. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om veiligheid. Om in dit complexe vakgebied de weg te (kunnen) vinden is deze basiscursus ontwikkeld. Na het volgen van deze leeractiviteit heeft u een praktijkgericht inzicht in de regelgeving en jurisprudentie inzake tbs-zaken. Ook bent u zich er (beter) van bewust hoe de juridische mogelijkheden zich verhouden tot de praktijk in de kliniek en de wisselende perspectieven van de diverse spelers: Openbaar Ministerie, Rechtspraak, advocatuur, reclassering en gedragsdeskundigen. Aan het eind van de contactdag zult u tbs-zaken meer weloverwogen en vanuit een breder perspectief kunnen behandelen.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u in staat juridisch correcte beslissingen te nemen in strafzaken, waarin u de oplegging of verlenging van een tbs-maatregel overweegt, waarbij u de concrete omstandigheden van het geval zorgvuldig afweegt, met sensitiviteit voor bijzonderheden die gepaard gaan met de behandeling van dit type zaak, zoals gedragsdeskundige adviezen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren/rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie, beleidsmedewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen.

Ook rechters en (assistent) officieren van justitie in opleiding zijn van harte uitgenodigd deze cursus te volgen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze leeractiviteit aan bod:

 • Kader TBS
  • Juridisch
  • Maatschappelijk
  • Gedragsdeskundig
 • Verhouding tussen gedragsdeskundige en juristen (OM en ZM)
  • Toerekening van een delict
  • Oplegging van TBS
  • Behandeling binnen het kader van de TBS
  • Verlenging van TBS
  • Beëindiging van TBS
 • Modaliteiten van TBS
 • Wet Langdurig Toezicht
  • Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (hierna: GVM)
 • Wet Forensische zorg (straf en zorg)
 • Taxatie van het recidiverisico van verdachten
 • De behandeling van een tbs-gestelde in een FPC

Opzet en werkwijze

Tijdens de contactdag staat een mix van kennisoverdracht, discussie en het bespreken van de voorbereidingsopdrachten centraal. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen praktijkervaringen.

Docenten

 • dr. Wim van Kordelaar

  Docent

 • mr. Harry Stikkelbroeck

  Voorzitter Adviescollege Verloftoetsingen TBS

 • mw. drs. Barbara Koudstaal

  Klinisch psycholoog

 • mw. mr. Jolien Ang

  Officier van justitie

 • mw. mr. Anja van Holten

  Raadsheer

 • mw. mr. Paulien Poppe

  Officier van justitie — CRUX Mediation en Coaching

 • mw. mr. Jessica Janssen

  Officier van justitie

 • mw. mr. drs. Wilma van den Berg

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 215,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door