TBS – verlenging – SSR

TBS – verlenging

Verlengen, voorwaardelijk beëindigen en omzetten van een TBS maatregel in de praktijk

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMTBS2
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 29-01-2020

De TBS staat al enige tijd onder druk. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om veiligheid. Om in dit complexe vakgebied de weg te (kunnen) vinden is deze cursus ontwikkeld, specifiek voor juridisch professionals die zich bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie bezighouden met zaken waarin wordt besloten over het verlengen of beëindigen van een TBS met verpleging. Of zaken waarin een beslissing wordt genomen over de omzetting van een TBS met voorwaarden of een voorwaardelijk beëindigde TBS met verpleging naar een TBS met verpleging, omdat de ex-TBS’er zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden.

Na het volgen van deze leeractiviteit heeft u een praktijkgericht inzicht in het juridisch kader, maar ook in de wijze waarop een TBS-behandeling in de praktijk wordt vormgegeven en ten uitvoer wordt gelegd. U kent de meest belangrijke spelers in het veld, die een rol hebben bij de executie van de TBS in de praktijk en u weet op welke manier deze rollen, taken en verantwoordelijkheden op elkaar inwerken. U bent zich beter bewust van uw eigen rol in TBS-verlengingszaken en in omzettingszaken en u weet op welke manier u het verschil kunt maken om ervoor te zorgen dat een TBS-behandeling zo effectief mogelijk wordt ingericht en op een passende manier kan worden beëindigd, zodat zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op de betrokken ter beschikking gestelde en de veiligheid van de maatschappij wordt beschermd. Aan het eind van de contactdag zult u verlengings- of omzettingszaken vanuit een breder perspectief kunnen behandelen.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u in staat weloverwogen te beslissen een TBS-maatregel te verlengen of voorwaardelijk te beëindigen of om te beslissen een TBS met voorwaarden of een voorwaardelijk beëindigde TBS om te zetten naar een TBS met verpleging. Bij het nemen van uw beslissing heeft u oog heeft voor de gevolgen van deze beslissing voor de veiligheid van de maatschappij en voor de verdachte.

Doelgroep

Rechters, officieren van justitie en juridisch ondersteuners die met enige regelmaat TBS-verlengingen behandelen.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Het juridisch kader voor het verlengen en/of het beëindigen van een TBS-maatregel.
 • Het juridisch kader voor het omzetten van TBS met voorwaarden of een voorwaardelijk beëindigde TBS naar TBS met verpleging.
 • Het verloop van de TBS-behandeling – verschillende fases.
 • Manieren om de TBS te beëindigen – uitstroom.
 • Interne rechtspositie van de ter beschikking gestelde.
 • Rapportage van de FPC aan de Rechtbank  in het kader van het verlengen van een TBS.
 • Ontwikkelingen in de TBS.

Opzet

De cursus bestaat uit voorbereiding van een dagdeel en een bijeenkomst.

Docenten

 • mw. mr. drs. Wilma van den Berg

  Senior rechter

 • mr. Harry Stikkelbroeck

  Voorzitter Adviescollege Verloftoetsingen TBS

 • mw. mr. Anne-Be Ficq

  Senior raadsheer

 • mr. Martijn van Wees

  Coördinerend raadsheer-commissaris

 • mw. mr. Jolien Ang

  Officier van justitie

 • mw. mr. Jessica Janssen

  Officier van justitie

 • mw. drs. Barbara Koudstaal

  Klinisch psycholoog

 • dr. Wim van Kordelaar

  Docent

 • mw. mr. Paulien Poppe

  Officier van justitie — CRUX Mediation en Coaching

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 180,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl