TBS – verlenging – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / TBS - verlenging

TBS – verlenging

Verlengen, voorwaardelijk beëindigen en omzetten van een TBS maatregel in de praktijk

De TBS staat al enige tijd onder druk. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om veiligheid. Om in dit complexe vakgebied de weg te (kunnen) vinden is deze cursus ontwikkeld, specifiek voor juridisch professionals die zich bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie bezighouden met zaken waarin wordt besloten over het verlengen of beëindigen van een TBS met verpleging, of zaken waarin een beslissing wordt genomen over de omzetting van een TBS met voorwaarden naar een TBS met verpleging of zaken waarin een voorwaardelijk beëindigde TBS met verpleging wordt hervat, omdat de tbs’er zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden.

Doel

Na het volgen van deze leeractiviteit heb je een praktijkgericht inzicht in het juridisch kader, maar ook in de wijze waarop een TBS behandeling in de praktijk wordt vormgegeven en ten uitvoer wordt gelegd. Je kent de meest belangrijke spelers in het veld, die een rol hebben bij de executie van de TBS in de praktijk en je weet op welke manier deze rollen, taken en verantwoordelijkheden op elkaar inwerken. Je bent je beter bewust van jouw eigen rol in TBS verlengingszaken, hervattingszaken en omzettingszaken en je weet op welke manier je het verschil kunt maken om ervoor te zorgen dat een TBS behandeling zo effectief mogelijk wordt ingericht en op een passende manier kan worden beëindigd, zodat zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op de betrokken ter beschikking gestelde en de veiligheid van de maatschappij wordt beschermd. Aan het eind van de contactdag zal je verlengings-, hervattings- of omzettingszaken vanuit een breder perspectief kunnen behandelen.

Je bent in staat weloverwogen te beslissen een TBS maatregel te verlengen of voorwaardelijk te beëindigen of om te beslissen een TBS met voorwaarden om te zetten naar een TBS met verpleging of een TBS met verpleging te hervatten, nadat deze voorwaardelijk beëindigd is geweest. Bij het nemen van jouw beslissing heb je oog voor de gevolgen van deze beslissing voor de veiligheid van de maatschappij en voor de verdachte.

 

Doelgroep

Rechters, officieren van justitie en juridisch ondersteuners die met enige regelmaat TBS-verlengingen behandelen.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • het juridisch kader
  • het verloop van de TBS-behandeling – verschillende fases
  • rapportage door gedragsdeskundigen
  • de verlengingszitting
  • ontwikkelingen in de TBS

Opzet

De cursus bestaat uit voorbereiding van een dagdeel en een bijeenkomst van een dag.

Bekijk het programma

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 205,00 voor leden OM: € 200,00