Executie van straffen en maatregelen – SSR

Executie van straffen en maatregelen

Wat zijn de gevolgen van de opgelegde straffen of maatregelen?

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMEXSM
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 09-01-2020

Weet u eigenlijk wel wat u eist, welke straf u oplegt of waartoe uw cliënt wordt veroordeeld? Vergroot uw kennis van en inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende als vermogensrechtelijke straffen en maatregelen.

Doel

De leeractiviteit is opgezet met het doel het verkrijgen van inzicht in de geldende regelgeving en actuele praktijk van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Deze subdoelen worden beoogd met deze leeractiviteit:

 • het verkrijgen of vergroten van kennis van en inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende als vermogensrechtelijke straffen en maatregelen
 • het verkrijgen van of vergroten van inzicht in de actuele stand van zaken van wetgeving ten aanzien van de executie
 • het kennen van de mogelijke gevolgen van een beslissing in executievraagstukken voor andere instanties

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, (adjunct, assistent) officieren van justitie (in opleiding), beleidsmedewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze leeractiviteit aan bod:

 • de verhouding tussen strafoplegging en de tenuitvoerlegging
 • de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf
 • selectie en differentiatie in het gevangeniswezen
 • de tenuitvoerlegging van een taakstraf
 • de controle/toezicht in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling en in het kader van een voorwaardelijke sanctie door de Reclassering
 • doelen en effecten van straffen
 • executie van geldboetes en andere vermogenssancties
 • tenuitvoerlegging alternatieve sancties

Opzet

Tijdens de eerste contactdag wordt ingegaan op de verhouding tussen de oplegging van de sanctie en de executie ervan. Ook wordt de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf besproken, waarna de executie van de taakstraf aan bod komt. Met name wordt ingezoomd op de controle door de Reclassering. De dag wordt afgesloten met een onderdeel over de strafdoelen en de effecten van straf.

Op dag twee komt het palet van taken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van executie.

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding via MIJN SSR (een dagdeel) en twee contactdagen. Tijdens de contactdagen worden presentaties afgewisseld met interactieve werkvormen, zoals het bediscussiëren van stellingen.

Docenten

 • mevrouw Astrid Scheidema

  Juridisch beleidsadviseur

 • mw. prof. dr. mr. Pauline Schuyt

  Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting — Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • de heer Arturo Botto

  Unitmanager Reclassering

 • mw. mr. Charlotte Grezel

  Programmadirecteur executie

 • mr. Stan Bröcheler

  Senior Selectiefunctionaris

 • mw. drs. Juliane Rink

  Programmanager USB — Arrondissementsparket Rotterdam

 • mr. Wim Stienen

  Advocaat-generaal

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 305,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl