Executie van straffen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Executie van straffen

Executie van straffen

Wat is het vervolg van opgelegde straffen?

Weet je eigenlijk wel wat je eist en welke straf je oplegt? Vergroot jouw kennis en inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende, vrijheidsbeperkende als vermogens straffen.

Doel

De leeractiviteit is opgezet met het doel het verkrijgen van inzicht in de geldende regelgeving en actuele praktijk van de tenuitvoerlegging van straffen.

Deze subdoelen worden beoogd met deze leeractiviteit:

  • Het verkrijgen of vergroten van inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende, vrijheidsbeperkende als vermogensstraffen.
  • Het verkrijgen of vergroten van inzicht in de actuele stand van zaken van wetgeving ten aanzien van de executie.
  • Het kennen van de mogelijke gevolgen van een beslissing in executievraagstukken van andere instanties.

Doelgroep

De Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, (adjunct-) officieren van justitie (in opleiding), beleidsmedewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze leeractiviteit aan bod:

  • de verhouding tussen strafoplegging en de tenuitvoerlegging
  • de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, inclusief selectie en differentiatie in het gevangeniswezen
  • de tenuitvoerlegging van een taakstraf
  • de controle/toezicht door de Reclassering in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling en in het kader van een voorwaardelijke sanctie
  • doelen en effecten van straffen
  • executie van geldboetes en andere vermogenssancties

Opzet

Tijdens de eerste contactdag wordt allereerst ingegaan op de verhouding tussen de oplegging van de sanctie en de tenuitvoerlegging ervan. Daarna worden de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en de taakstraf besproken. Met name wordt ingezoomd op de controlerende en/of toezichthoudende taak van de Reclassering. De dag wordt afgesloten met een onderdeel over de Wet straffen en beschermen.

Op dag twee komt het palet van taken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van executie.

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding via MIJN SSR (een dagdeel) en twee contactdagen. Tijdens de contactdagen worden presentaties afgewisseld met interactieve werkvormen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 335,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00