Executie van straffen – SSR

Executie van straffen

Wat is het vervolg van opgelegde straffen?

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMEXSM
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 19-01-2021

Weet u eigenlijk wel wat u eist en welke straf u oplegt? Vergroot uw kennis en inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende, vrijheidsbeperkende als vermogens straffen.

Doel

De leeractiviteit is opgezet met het doel het verkrijgen van inzicht in de geldende regelgeving en actuele praktijk van de tenuitvoerlegging van straffen.

Deze subdoelen worden beoogd met deze leeractiviteit:

 • Het verkrijgen of vergroten van inzicht in de wijzen van tenuitvoerlegging van zowel vrijheidsbenemende, vrijheidsbeperkende als vermogensstraffen.
 • Het verkrijgen of vergroten van inzicht in de actuele stand van zaken van wetgeving ten aanzien van de executie.
 • Het kennen van de mogelijke gevolgen van een beslissing in executievraagstukken van andere instanties.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, (assistent) officieren van justitie (in opleiding), beleidsmedewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze leeractiviteit aan bod:

 • de verhouding tussen strafoplegging en de tenuitvoerlegging
 • de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, inclusief selectie en differentiatie in het gevangeniswezen
 • de tenuitvoerlegging van een taakstraf
 • de controle/toezicht door de Reclassering in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling en in het kader van een voorwaardelijke sanctie
 • doelen en effecten van straffen
 • executie van geldboetes en andere vermogenssancties

Opzet

Tijdens de eerste contactdag wordt ingegaan op de verhouding tussen de oplegging van de sanctie en de tenuitvoerlegging ervan. Daarna worden de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en , en de taakstraf besproken. Met name wordt ingezoomd op de controlerende en/of toezichthoudende taak van de Reclassering. De dag wordt afgesloten met een onderdeel over de strafdoelen en de effecten van straf.

Op dag twee komt het palet van taken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van executie.

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding via MIJN SSR (een dagdeel) en twee contactdagen. Tijdens de contactdagen worden presentaties afgewisseld met interactieve werkvormen.

Docenten

 • mevrouw Astrid Scheidema

  Juridisch beleidsadviseur

 • mw. prof. dr. mr. Pauline Schuyt

  Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting — Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • de heer Arturo Botto

  Unitmanager Reclassering

 • mr. Stan Bröcheler

  Senior Selectiefunctionaris

 • mr. Wim Stienen

  Advocaat-generaal

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.