Materieel en formeel economisch strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Milieu / Materieel en formeel economisch strafrecht

Materieel en formeel economisch strafrecht

Dé cursus over Economische delicten. Echt een aanrader als u voor het eerst met fraude te maken krijgt

Economische fraudedelicten verschillen zowel materieel rechtelijk als formeel rechtelijk op een aantal punten van zaken die vallen onder het commune strafrecht. Wil je inzicht krijgen in die verschillen? Dan heb je de juiste cursus gevonden.

Doel

Het verdiepen van de kennis van het materiële en formele economische strafrecht en het verschil met het commune strafrecht. Hierdoor ben je beter in staat en meer gemotiveerd zaken op het gebied van economisch strafrecht aan te pakken.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen die werkzaam zijn of zich bezig houden met delicten op het gebied van economisch strafrecht.

Inhoud

Materieel en formeel economisch strafrecht: introductie Wed; destilleren van een delictsomschrijving; bijzonderheden van economische delicten; samenhang met delicten Wetboek van Strafrecht; verjaring; straffen en maatregelen; opsporingsbevoegdheden; voorlopige maatregel; competentie; verhouding strafrechter – bestuursrechter; en afdoeningsmodaliteiten.
Bijzonderheden economisch strafrecht: positionering economisch strafrecht, waaronder inwerking gemeenschapsrecht; facetten van complementaire handhaving; daderschap en deelneming; en veel voorkomende verweren.

Opzet

Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige praktijkervaring hebben met het onderwerp. Ook wordt verwacht dat de deelnemer voorafgaand aan de cursus het studiemateriaal heeft gelezen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00