Actualiteitendag huiselijk geweld – SSR

Actualiteitendag huiselijk geweld

Juridische en gedragsdeskundige actualiteiten op het gebied van huiselijk geweld op inspirerende wijze belicht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSACHG
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: do. 14-05-2020

Zorg dat u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op het gebied van het huiselijk geweld. Verdiep uw kennis door samen met vakgenoten een aantal onderwerpen vanuit multidisciplinair perspectief te belichten.

De wijze waarop een huiselijk geweldzaak in het strafrecht wordt afgedaan, kan grote gevolgen hebben voor de rest van het leven van betrokkenen. Vergroot uw bewustzijn over de achterliggende problematiek, die in dit type zaken kan spelen. Verbreed uw beeldvorming door diverse onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken.
Maak het verschil in huiselijk geweldzaken door uw kennis en inzicht over het onderwerp actueel te houden, zodat uw expertise wordt verstevigd en u een huiselijk geweldzaak met de benodigde deskundigheid kunt behandelen.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze actualiteitendag, heeft u meer inzicht gekregen in actuele onderwerpen op het gebied van het huiselijk geweld. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om huiselijk geweldzaken zorgvuldig, professioneel en effectief te behandelen, waarbij u probeert betekenisvol te interveniëren, rekening houdend met de belangen en kwetsbaarheden van de betrokkenen in de concrete zaak.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, assistent-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is bij uitstek bedoeld voor bovengenoemde professionals, voor zover zij met regelmaat huiselijk geweld zaken behandelen of een bijzondere interesse hebben voor dit type zaken.

Inhoud

Tijdens de ochtend wordt gestart met een dynamisch onderdeel, waarin samen met ervaringsdeskundigen en een expert wordt ingegaan op huiselijk geweld in de praktijk en het effect en de gevolgen die dit voor betrokkenen heeft. Vervolgens wordt door een GZ psycholoog aandacht besteed aan partnerdynamiek in relaties en huiselijk geweld, waarbij relatiepatronen worden geduid.

Tijdens de middag worden vier workshops aangeboden. Het centrale thema betreft omgang met betrokkenen in huiselijk geweldzaken. Dit thema wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo wordt tijdens een workshop ingegaan op de omgang met betrokkenen tijdens een rechtszitting. Tijdens een andere workshop wordt aandacht besteed aan de impact van de behandeling van huiselijk geweldzaken op de juridisch professional. Een andere workshop gaat in op communicatie met betrokkenen en de neurologische duiding van bepaalde reacties. In een vierde workshop wordt ingegaan op resultaten van een onderzoek van het Verwey Jonker instituut. Hierbij komen o.a. de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor slachtoffers op de korte en lange termijn en de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod.

Laat u inspireren tijdens deze dag en discussieer met vakgenoten over een aantal actuele thema’s.

Bekijk het programma

Voorkennis

U behandelt huiselijk geweld zaken, u gaat dergelijke zaken op korte termijn behandelen of u heeft een bijzondere interesse in huiselijk geweldzaken.

Docenten

 • mw. mr. Eva Kwakman

  Officier van justitie — Parket Generaal

 • mw. mr. Evelien ter Braak

  Officier van justitie

 • de heer Sander van Arum

  Docent

 • de heer Milan Peeters

  Acteur — FactorVeermans

 • mw. mr. Margo Somsen

  Rechter

 • mw. drs. Caroline Hof

  GZ Psycholoog

 • drs. Bas Tierolf

  Senior onderzoeker

 • mw. mr. Sandra Huisman

  Rechter

 • mw. dr. Iva Bicanic

  Hoofd landelijk psychotraumacentrum

 • mw. drs. Mirjam Hupperetz

  Recherchepsycholoog

 • mevrouw Ted Kloosterboer

  Directeur — Stichting Praat

 • mevrouw Tjarda Reesink

  Ervaringsdeskundige

 • mevrouw Wendy Hooghiem

  Trainingsacteur — FactorVeermans

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 265,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl