Huiselijk geweld – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

De aanpak van huiselijk geweld vanuit multidisciplinair perspectief belicht

Thuis moet bij uitstek de plaats zijn waar je je veilig voelt. Kinderen hebben het recht om in veiligheid op te groeien. Hoe zorg je ervoor dat de veiligheid in een gezin wordt hersteld als sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Op welke manier wordt in de keten samengewerkt om voor veiligheid te zorgen? En op welke manier kunnen strafrechtelijke interventies en zorg elkaar versterken, om te voorkomen dat er recidive plaatsvindt?

Krijg inzicht in de complexe problematiek, waarvan sprake kan zijn bij huiselijk geweld. Wissel kennis uit met vakgenoten en experts uit verschillende disciplines (onder andere de gedragswetenschappen)  over de aanpak van huiselijk geweld en ontdek wat jij kunt bijdragen aan de veiligheid.

Doel

Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, beschik je over juridische, praktische en gedragsdeskundige handvatten, waardoor je zaken, waarin huiselijk geweld een rol speelt, zorgvuldig, met sensitiviteit voor omstandigheden in de concrete situatie en met bewustzijn van de noodzaak tot samenwerking in de keten, kunt behandelen en beoordelen.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is bedoeld voor:

De Rechtspraak: raadsheren (in opleiding), rechters (in opleiding), stafjuristen, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), adjunct-officieren van justitie (in opleiding), beleidsmedewerkers en beoordelaars.

We adviseren met name professionals, die met enige regelmaat huiselijk geweld zaken behandelen, deel te nemen aan deze cursus. Deze cursus is nadrukkelijk relevant voor zowel medewerkers van het openbaar ministerie als medewerkers van de rechtspraak. Voor beide doelgroepen is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in het voortraject van huiselijk geweld zaken en de achtergronden van huiselijk geweld.

Inhoud

Tijdens deze leeractiviteit worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • het juridisch kader van huiselijk geweldzaken (wet- en regelgeving, jurisprudentie en beleid)
  • dynamiek in partnerrelaties
  • cultureel geweld
  • patronen van dwingende controle in partnerrelaties
  • de gevolgen van huiselijk geweld voor betrokkenen en mogelijkheden voor herstel
  • de samenwerking in de keten – samen zorgen voor veiligheid
  • de strafrechtelijke interventies in huiselijk geweld – straftoemeting
  • interventies vanuit zorg om recidive te voorkomen

Opzet en werkwijze

De leeractiviteit bestaat uit een dagdeel voorbereiding in de vorm van een e-learningmodule en een voorbereidingsopdracht, aangeboden via MIJN SSR, en twee dagen contactonderwijs. Het meeste leerrendement wordt behaald wanneer de gehele leeractiviteit actief wordt doorlopen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 320,00
Voor leden OM (2024): € 200,00