Kindermishandeling – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Kindermishandeling

Kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling multidisciplinair belicht

Kindermishandelingszaken behoren tot de meest complexe zaken om te behandelen. Alleen al het vaststellen van de feiten is vaak complex. Daarnaast is het ook moeilijk te bepalen wie welke actie moet ondernemen als inderdaad wordt vastgesteld dat er sprake was van kindermishandeling.

Deze cursus is gericht op het verkrijgen van inzicht in de complexe problematiek en het verkrijgen van concrete handvatten voor de behandeling van kindermishandelingszaken in de praktijk.

Wissel met vakgenoten en experts uit verschillende disciplines van gedachten over de aanpak van kindermishandeling en ontdek wat u kunt bijdragen aan de veiligheid.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u beter in staat kindermishandelingszaken te behandelen, doordat u inzicht heeft verkregen in juridische, medische, gedragsdeskundige en praktische elementen die onlosmakelijk verbonden zijn bij de behandeling van kindermishandelingszaken, waarbij u zich beter bewust bent van de complexiteit van kindermishandelingszaken en in het bijzonder oog heeft voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van het kind.

Doelgroep

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor juridisch professionals, werkzaam bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, die (ernstige) kindermishandelingszaken behandelen of op korte termijn gaan behandelen.

Inhoud

Tijdens deze driedaagse, intensieve cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • De impact van kindermishandeling op het kind;
  • Het juridisch kader – de beoordeling van een kindermishandelingszaak;
  • Het feitenonderzoek, waarbij met name wordt ingegaan op de samenwerking met artsen;
  • De opsporing in een kindermishandelingszaak;
  • Gezinsdynamiek en loyaliteit van kinderen richting ouders;
  • Contact met betrokkenen op zitting – in het bijzonder de verdachte;
  • Samenwerking in de keten;
  • Interventies en straftoemeting;
  • De impact van het behandelen van kindermishandelingszaken op de professional.

Opzet en werkwijze

Deze cursus bestaat uit drie contactdagen. Aan iedere contactdag is een aantal voorbereidingsopdrachten verbonden. Hiermee beogen we het meest optimale leerrendement voor de deelnemers te bewerkstelligen.

Bekijk het programma van deze cursus.

Voorkennis

Wij adviseren u voorafgaand aan deze leeractiviteit de cursus ‘Huiselijk geweld’ te volgen. In deze cursus wordt een aantal basisbeginselen belicht, dat van belang is te weten om de cursus ‘Kindermishandeling’ goed te kunnen volgen.

Bijzonderheden

Luister ook naar de podcast SSR Meestervertellers met Annemarie Kemp over de impact van kindermishandelingszaken op de professional.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 565,00 voor leden OM: € 200,00