Actualiteitendag zeden – SSR

Actualiteitendag zeden

Aspecten van zedenzaken op interactieve en verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSAZDN
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: di. 11-02-2020

Zedenzaken zijn ingrijpende zaken, die een grote impact kunnen hebben op het slachtoffer en de dader, maar ook op degene die de zaak behandelt. Met de actualiteitendag zeden zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op het gebied van zeden en verkrijgt u inzicht in de wijze waarop met deze ontwikkelingen in de praktijk wordt omgegaan.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze actualiteitendag, heeft u meer inzicht gekregen in actuele onderwerpen op het gebied van zeden. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om zedenzaken zorgvuldig, professioneel en effectief te behandelen, waarbij u oog heeft voor bijzonderheden en gevoeligheden die de behandeling van zedenzaken met zich meebrengt.

Leerdoelen

 • U vergroot uw bewustzijn van de actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op de behandeling van zedenzaken. Dit kunnen juridische, maar ook niet-juridische ontwikkelingen zijn.
 • U vergroot uw inzicht in de problematiek die gepaard gaat met de behandeling van zedenzaken.
 • U verstevigt uw expertise op het gebied van zeden, doordat u uw visie op actuele problematiek bediscussieert met vakgenoten.
 • U vergroot uw bewustzijn aangaande gevoeligheden, die gepaard kunnen gaan met de behandeling van zedenzaken.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, assistent-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is bij uitstek bedoeld voor bovengenoemde professionals, voor zover zij met regelmaat zedenzaken behandelen of een bijzondere interesse hebben voor dit type zaken.

Inhoud

De actualiteitendag, die op 12 februari 2019 plaatsvindt, staat volledig in het teken van de beoordeling van kinderporno zaken. Het fenomeen kinderporno wordt nader belicht, waarbij ingegaan wordt op een aantal juridische en niet- juridische aspecten.

Concreet wordt ingegaan op de opsporing en beoordeling van online seksueel misbruik, waarbij knelpunten en bijzonderheden de revue passeren. Tevens wordt ingegaan op de pleger van dit type delicten. Ook wordt een inkijkje in de digitale wereld gegeven, waarbij onder andere wordt ingegaan op het ‘dark web’.

Bekijk het programma

Voorkennis

Kennis en ervaring met het behandelen van zedenzaken is wenselijk.

Bijzonderheden

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan deze actualiteitendag de volgende leeractiviteiten te volgen.

 • ‘Zedenzaken – SRRSVZDN’
 • ‘Omgang met kwetsbare personen in het strafrecht – SRRSVEKW’

Docenten

 • mw. mr. Shirin Milani

  Rechter

 • mw. mr. Famke Koolhof

  Beleidsadviseur kinderporno en kindersekstoerisme — Landelijk parket (locatie Rotterdam)

 • mw. mr. Rieneke van den Bosch

  Stafjurist

 • mr. Christiaan Baardman

  Senior raadsheer

 • mw. mr. Eva Kwakman

  Officier van justitie — Parket Generaal

 • mw. mr. Annet Kramer

  Officier van justitie — Landelijk parket (locatie Rotterdam)

 • de heer Oetse Den Breejen

  Operationeel specialist en recherchekundige TBKK — Politie

 • drs. Eric Kuijl

  Operationeel specialist (TBKK Landelijke Eenheid) — Politie

 • drs. Jules Mulder

  Voorzitter Stop it Now! NL

 • de heer Coen Dufais

  Operationeel specialist — Politie

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 205,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl