Actualiteitendag zeden – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Actualiteitendag zeden

Actualiteitendag zeden

Aspecten van zedenzaken op interactieve en verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

Zedenzaken zijn ingrijpende zaken, die een grote impact kunnen hebben op het slachtoffer, de verdachte, op de maatschappij en op de professional die de zaak behandelt.

Door deel te nemen aan deze actualiteitendag zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen op het gebied van zedenzaken en u verrijkt uw professionele ontwikkeling door met vakgenoten van gedachten te wisselen over de impact van dit soort zaken.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze actualiteitendag, heeft u meer inzicht gekregen in actuele onderwerpen op het gebied van zeden. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om zedenzaken zorgvuldig, professioneel en effectief te behandelen, waarbij u oog heeft voor bijzonderheden en gevoeligheden die de behandeling van zedenzaken met zich meebrengt.

Leerdoelen

  • U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op de behandeling van zedenzaken. Dit kunnen juridische, maar ook niet-juridische ontwikkelingen zijn.
  • U vergroot uw inzicht in de problematiek die gepaard gaat met de behandeling van zedenzaken.
  • U verstevigt uw expertise op het gebied van zeden, doordat u uw visie op actuele problematiek bediscussieert met vakgenoten.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is bedoeld voor bovengenoemde professionals, voor zover zij met regelmaat zedenzaken behandelen.

Inhoud

De actualiteitendag Zeden wordt jaarlijks op een andere manier ingevuld. Vanwege de huidige corona-maatregelen vindt de dag in 2022 plaats in de vorm van een webinar. Deelnemers worden hierin op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Tanja Pastoor (advocaat-generaal ressortsparket Arnhem-Leeuwarden) besteedt daarbij aandacht aan de meest recente zedenjurisprudentie en Luuk Esser (beleidsmedewerker en clusterhoofd van het team zeden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid) vertelt over de nieuwe zedenwetgeving die op stapel staat. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bijzonderheden

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan deze actualiteitendag de volgende leeractiviteiten te volgen.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.