Deelnemingsvormen – Verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Deelnemingsvormen - Verdieping

Deelnemingsvormen – Verdieping

Facetten van de deelnemingsvormen; verbreed en uitgediept

In de cursus Deelnemingsvormen – Verdieping staat het leergesprek centraal. De docent vertelt niet, maar leidt een discussie aan de hand van verdiepende casuïstiek en problematiserende vragen of stellingen daarover. Dit betekent dat van deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie.

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat om in ingewikkelde strafzaken de leerstukken van deelnemingsvormen toe te passen. Het gaat daarbij om zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld.

Doelgroep

Deze cursus staat open voor rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, officieren van justitie, advocaten-generaal en secretarissen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ten aanzien van de relevante leerstukken:

  • basiskennis hebben en deze in eenvoudige strafzaken zonder moeite kunnen toepassen
  • ervaring hebben bij de beoordeling/behandeling van de relevante leerstukken in complexere strafzaken

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn onder andere:

  • functioneel daderschap/doen plegen
  • uitlokking
  • verdieping op medeplichtigheid
  • bijzondere delicten als 140 Sr
  • zelfstandige strafbaarstelling medeplichtigheid
  • in vereniging als strafverzwarende omstandigheid
  • deelneming aan deelneming
  • bewijs van deelneming

Voorbereiding

Voorbereiding van de deelnemers is van een essentieel belang. Via de cursuspagina in mijn.ssr.nl kunt u literatuur en jurisprudentie vinden die u dient te bestuderen. Het materiaal op de cursuspagina geeft een aanzet om na te denken over bepaalde vraagstukken.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit vormt samen met ‘Opzet en schuld – verdieping’ en ‘Onvoltooide delicten – verdieping’ een vervolg op de leeractiviteit ‘Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten’.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 115,00 voor leden OM: € 200,00 / voor derden: € 230,00