Deelnemingsvormen – Verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Deelnemingsvormen - Verdieping

Deelnemingsvormen – Verdieping

Facetten van de deelnemingsvormen; verbreed en uitgediept

In de cursus Deelnemingsvormen – Verdieping staat het leergesprek centraal. De docent vertelt niet, maar leidt een discussie aan de hand van verdiepende casuïstiek en problematiserende vragen of stellingen daarover. Dit betekent dat van deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie.

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat om in ingewikkelde strafzaken de leerstukken van deelnemingsvormen toe te passen. Het gaat daarbij om zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld.

Doelgroep

Deze cursus staat open voor rechters, raadsheren, gerechtsjuristen, officieren van justitie, advocaten-generaal en secretarissen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ten aanzien van de relevante leerstukken:

  • basiskennis hebben en deze in eenvoudige strafzaken zonder moeite kunnen toepassen
  • ervaring hebben bij de beoordeling/behandeling van de relevante leerstukken in complexere strafzaken

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn onder andere:

  • uiteenlopend opzet bij medeplegen, uitlokking en medeplichtigheid
  • passieve medeplichtigheid
  • feitelijk leidinggeven
  • deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr)

De cursus ziet niet op het financieel-economische strafrecht in het bijzonder.

Voorbereiding

Voorbereiding van de deelnemers is van essentieel belang. Via de cursuspagina in mijn.ssr.nl kunt u literatuur en jurisprudentie vinden. Tijdens de cursus wisselen deelnemers en docent van gedachten over een twintigtal (met elkaar te vergelijken) uitspraken van vooral de Hoge Raad door middel van vragen en stellingen. Deze uitspraken worden tijdens de cursus niet stuk voor stuk toegelicht, wat betekent dat het voor deelnemers noodzakelijk is dat zij vooraf kennisnemen van deze vragen en stellingen omtrent de betreffende uitspraken. Er zijn verder geen (vooraf te maken) opdrachten voor deze cursus.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit vormt samen met ‘Opzet en schuld – verdieping’ en ‘Onvoltooide delicten – verdieping’ een vervolg op de leeractiviteit ‘Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten’.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 125,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00