Opzet en Schuld – Verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Opzet en Schuld - Verdieping

Opzet en Schuld – Verdieping

Een verdiepend leergesprek over opzet en schuld in de meervoudige strafkamer

In de cursus Opzet en Schuld – Verdieping staat het leergesprek centraal. De docent vertelt niet, maar leidt een discussie aan de hand van verdiepende casuïstiek en problematiserende vragen of stellingen daarover. Dit betekent dat van deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie.

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat om in ingewikkelde strafzaken de leerstukken van opzet en schuld toe te passen. Het gaat daarbij om zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld.

Doelgroep

Deze cursus staat open voor rechters, raadsheren, gerechtsjuristen, officieren van justitie, advocaten-generaal en secretarissen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ten aanzien van de relevante leerstukken:

 • basiskennis hebben en deze in eenvoudige strafzaken zonder moeite kunnen toepassen
 • ervaring hebben bij de beoordeling/behandeling van de relevante leerstukken in complexere strafzaken

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn onder andere:

 • de verschillende opzetbestanddelen als:
  • voorbedachten rade
  • weten
  • ingeblikt opzet
 • opzet in de bijzondere wetten
 • het bewijs van opzet
 • culpa als delictsbestanddeel in het WvSr en de WVW
 • de verhouding tussen culpa en redelijkerwijs moeten vermoeden

Opzet

De opzet van de contactdag is een leergesprek. De docent vertelt niet, maar leidt een discussie aan de hand van verdiepende casuïstiek. Dit betekent dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie. De onderwerpen worden problematiserend aan de orde gesteld. Voor de cursus is er studiemateriaal beschikbaar, bestaande uit casuïstiek, gebaseerd op recente jurisprudentie.

Voorbereiding

Voorbereiding van de deelnemers is van een essentieel belang. Via de cursuspagina in mijn.ssr.nl kun je literatuur en jurisprudentie vinden die je dient te bestuderen. Verder wordt er verwacht dat de deelnemer ervaringen deelt tijdens de contactdag en daarbij ook op niveau kan meediscussiëren in de groep. Het materiaal op de cursuspagina geeft een aanzet om na te denken over bepaalde vraagstukken.

Voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste vijf jaar praktijkervaring hebben in het strafrecht en ten aanzien van de relevante leerstukken:

 • basiskennis hebben en deze in eenvoudige strafzaken zonder moeite kunnen toepassen
 • ervaring hebben bij de beoordeling/behandeling van de relevante leerstukken in complexere strafzaken

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit vormt samen met ‘Deelnemingsvormen – verdieping’ en ‘Onvoltooide delicten – verdieping’ een vervolg op de leeractiviteit ‘Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten’.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 125,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00