Onvoltooide delicten – Verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Onvoltooide delicten - Verdieping

Onvoltooide delicten – Verdieping

Een verdiepend leergesprek over onvoltooide delicten in de meervoudige strafkamer

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat om in ingewikkelde strafzaken de leerstukken van onvoltooide delicten toe te passen. Het gaat daarbij om zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld.

 

Doelgroep

De volgende cursisten kunnen deelnemen: advocaten-generaal, adjunct-officieren (i.o.), gerechtsjuristen, officieren van justitie, parketsecretarissen, raadsheren, rechters (i.o.).

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ten aanzien van de relevante leerstukken:

  • basiskennis hebben en deze in eenvoudige strafzaken zonder moeite kunnen toepassen
  • ervaring hebben bij de beoordeling/behandeling van de relevante leerstukken in complexere strafzaken

 

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn onder andere:

  • zelfstandige onvoltooide delicten zoals samenspanning
  • verdieping op het leerstuk poging i.v.m. voorwaardelijk opzet met aandacht voor de voltooide en onvoltooide poging
  • poging tot uitlokking
  • vrijwillige terugtred
  • verdieping op strafbare voorbereiding in bijzondere delicten (i.h.b. Opiumwet)

 

Opzet

Het leermodel is het leergesprek. De docent vertelt niet, maar leidt een discussie aan de hand van verdiepende casuïstiek. Dit betekent dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie. De onderwerpen worden problematiserend aan de orde gesteld. Voor de cursus is er studiemateriaal beschikbaar, bestaande uit casuïstiek, gebaseerd op recente jurisprudentie.

 

Voorbereiding

Voorbereiding van de deelnemers is van een essentieel belang. Via de cursuspagina in mijn.ssr.nl kun je literatuur en jurisprudentie vinden die je dient te bestuderen. Het materiaal op de cursuspagina geeft een aanzet om na te denken over bepaalde vraagstukken.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit vormt samen met ‘Opzet en schuld – verdieping’ en ‘Deelnemingsvormen – verdieping’ een vervolg op de leeractiviteit ‘Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten’.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 125,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00