SSR-lectoren – SSR

Om verbondenheid met de dagelijkse praktijk te houden, werken de teams opleidingen samen met een SSR-lector: een rechter/raadsheer of officier van justitie die parttime gedetacheerd is bij SSR. De SSR-lector is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het opleidingsaanbod.