Over SSR – SSR

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is al sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Het is onze maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden opdat de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd blijven.

De sleutel om dit te realiseren is focus op het vakmanschap van rechters en officieren van justitie. Hun eigen praktijkervaring en casuïstiek zijn daarbij leidend. Werken en leren worden op deze wijze aan elkaar gekoppeld. SSR faciliteert zo het idee van een ‘leven lang’ leren en investeren in de professionaliteit van de magistraat.

Vakmanschap is leidend

Samen met onze opdrachtgevers (het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak) geeft SSR inhoud aan de initiële opleidingen tot rechter en officier van justitie. Daarnaast bieden we een breed curriculum aan permanent educatie en leiderschapstrajecten voor rechters, raadsheren, (hoofd)officieren van justitie, hun juridisch of administratief ondersteunende medewerkers. Dit resulteert in een jaarlijks aangepast en toegespitst aanbod van meer dan 700 titels van cursussen, trainingen, leerlijnen, themadagen, professionele ontmoetingen, events en video’s/webcolleges, digitaal onderwijs en coaching & intervisie. Een aanbod gericht op de groei, ontwikkeling en verdieping van professioneel vakmanschap van Nederlandse magistraten en hun medewerkers.

Leeraanbod en leervormen

Onze opleidingen, cursussen en andere leeractiviteiten worden op verschillende wijzen aangeboden. De meest voorkomende distributievorm is face-to-face kennisoverdracht op onze eigen cursuslocaties in Utrecht of verspreid over het land in regionale vergaderlocaties of hotelaccommodaties. Leeractiviteiten kunnen ook in de rechtbank of het parket worden aangeboden als incompany of op maat worden aangepast. Nieuw is de digitale distributievorm op de werkplek, onderweg of thuis. Door de inzet van leerstof via e-learning modaliteiten. Deze overdracht van kennis verbindt de theorie met de dagelijkse praktijk. In deze distributievorm zal SSR in de toekomst verder investeren.

Voor en door rechters, voor en door officieren

Een eigen opleidingsinstituut past in de overtuiging van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie dat kennis, vaardigheden en ethiek van magistraten en hun medewerkers alleen vanuit de eigen organisatie onderricht kunnen worden. Leren en delen van elkaars ervaring en kennis staat daarom centraal bij SSR. Als een gevolg zijn rechters en officieren van justitie tijdelijk als lector gedetacheerd bij de opleidingsteams van SSR. Ook de opleidingsadviseurs, de kerndocenten, de kernopleiders en ruim 400 docenten zijn afkomstig uit de rechterlijke organisatie. Zij zijn rechter of officier van justitie die op flexibele basis bij SSR doceren. Daarnaast zijn ruim 300 docenten als specialist of deskundige werkzaam elders in de juridische keten zoals politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of aan universiteiten. Zo zoeken wij de dialoog met zowel professionals van binnen de keten als deskundigen en professionals van buiten de rechterlijke organisatie. Doel is discussie en professionele uitwisseling van ervaring en kennis en de integratie van academische kennis met de dagelijkse praktijk.

Ontmoetingsplek voor netwerken

SSR is naast een opleidingsinstituut ook een organisatie waarin een scala aan netwerken samenkomt: docenten, lectoren, een kring van samenwerkingspartners zoals University College Roosevelt in Middelburg, het CPO van de Universiteit Nijmegen en de rechterlijke organisatie met haar duizenden medewerkers vormen omvangrijke netwerken en inspiratiebronnen. SSR fungeert voor hen als een unieke ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van ervaring en kennis. De events, masterclasses, themadagen, professionele ontmoetingen en actualiteitencolleges die SSR organiseert zijn uitgelezen mogelijkheden om in contact te komen met vertegenwoordigers van binnen en buiten de rechterlijke organisatie. Wanneer de blik van buiten een meerwaarde biedt voor de kwaliteit van de leeractiviteit en de nadruk ligt op kennisdelen tussen de verschillende professionals, kunnen ook andere ketenpartners deelnemen.

Samenwerken

Samenwerking is essentieel om een aanbod te kunnen waarborgen dat goed aansluit bij de behoeften van de rechterlijke organisatie. De Raad voor de rechtspraak (ZM), het College van procureurs-generaal (OM) en SSR werken nauw samen op basis van een governancestructuur. Ook andere formele en informele samenwerkingen met parketten en gerechten, KEI (Programma Kwaliteit en Innovatie), LOV’s (Landelijke Overleggen Vakinhoud) en expertgroepen zijn essentieel voor de afstemming en ontwikkeling van het aanbod van leerproducten en diensten.

Internationaal voorbeeld

Daarnaast is SSR internationaal actief onder andere in het European Judicial Training Network (EJTN) dat de ontwikkeling, opleiding en uitwisseling van kennis en vaardigheden van de rechterlijke macht in de Europese Unie promoot en faciliteert. SSR faciliteert de internationale samenwerking en uitwisseling van kennis ook door het regelen van stages, werkbezoeken en studiereizen. Buitenlandse delegaties bezoeken SSR regelmatig, omdat SSR vaak een voorbeeld is voor opleidingsinstituten binnen en buiten Europa. Zo ontving SSR de afgelopen jaren delegaties uit Albanië, Bahrein, Indonesië, Koeweit, Libië, Macedonië, Marokko, Oeganda, Polen, Servië, Turkmenistan, en Turkije. SSR is tevens lid van de International Organisation for Judicial Training (www.iojt.org) en het Euro-Arab Judicial Training Network.

SSR zet haar expertise ook actief in. SSR ondersteunt binnen en buiten Europa diverse versterkingsprogramma’s. Wij leveren hierbij inhoudelijke ondersteuning op het gebied van didactiek, organisatie en opbouw van het cursusprogramma. Hierbij wordt, waar mogelijk, de  ‘train the trainers’-methode ingezet. Bij deze projecten wordt nauw samengewerkt met de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal, het Ministerie van Justitie en andere ketenpartners binnen justitie, het Centre for International Legal Cooperation (CILC), en het Nederlands Helsinki Comité (NHC).

Sluiten