Organisatie – SSR

Het bestuur van SSR bestaat uit een rector en een conrector. De rector, mr. M. (Margreet) Blaisse, is gedetacheerd vanuit de Rechtspraak en de conrector, mr. drs. R.L.H. (Remco) van Tooren MPA vanuit het Openbaar Ministerie. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

De dagelijkse leiding van SSR berust bij de directeur, drs. I.R.L. (Ivo) Blommaart. De directeur is de voorzitter van het managementteam en geeft leiding aan de interne organisatie. Onder de directeur vallen ook de beleidsmedewerker en de drie stafafdelingen: financiële administratie en planning & control, hrm & bureau initiële opleidingen en communicatie & events.

De teams opleidingen bestaan uit een teamleider, cursusmanagers en assistenten opleidingen en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsaanbod. Deze teams richten zich op de volgende rechts- en interessegebieden: bestuursrecht, civiel recht, personen- en familierecht, strafrecht, internationaal, leiderschap, professionele reflectie en bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er teams verantwoordelijk voor de initiële opleidingen voor de Rechtspraak (de opleiding tot rechter/raadsheer) en -binnenkort- het ZM-traineeship en voor het Openbaar Ministerie (de opleiding tot (adjunct) officier van justitie/advocaat-generaal en het OM-traineeship). Het team iSSR is verantwoordelijk voor het online leeraanbod en MIJN SSR, onze online leeromgeving.

De organisatie is verder opgebouwd uit de teams facilitair & dienstverlening en ICT. Ook deze worden aangestuurd door een teamleider. Het team facilitair & dienstverlening bestaat uit de servicedesk frontoffice (het eerste aanspreekpunt voor onze cursisten, docenten en andere bezoekers), de servicedesk backoffice (verantwoordelijk voor de planning van onze cursussen, trainingen en trajecten), team facilitair en het secretariaat van het bestuur en de directeur. Team ICT is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle technische applicaties binnen SSR.

Om verbondenheid met de dagelijkse praktijk te houden, werken de opleidingsteams samen met een  SSR-lector: een rechter of officier van justitie of een oud-bestuurder die tijdelijk en parttime gedetacheerd is bij SSR. Hierdoor blijft er aansluiting met het werkveld en het eigen vakgebied. De SSR-lector is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het opleidingsaanbod. Naast de inhoudelijke SSR-lectoren is er een SSR-lector Onderwijskunde, om de verbinding te houden met onderwijskundige expertise en ontwikkelingen. Deze SSR-lector is verantwoordelijk voor de effectiviteit van cursussen, met name voor de onderwijskundige aspecten en evaluatie. SSR-lectoren vallen rechtstreeks onder het bestuur.

Deelnemers aan de ZM-opleidingen tot rechter/raadsheer en binnenkort de ZM-trainees worden begeleid door kernopleiders. Deelnemers aan de OM-opleidingen tot (adjunct) officier van justitie/advocaat-generaal en het OM-traineeship worden begeleid door landelijk adviseurs opleidingen. Voor de OM-opleidingen worden kerndocenten ingezet. Zowel de kernopleiders, de landelijk adviseurs opleidingen en de kerndocentenvallen rechtstreeks onder het bestuur.

De SSR organisatie is weergegeven in onderstaand organigram. Dit is ook te bekijken als PDF.