Contractenrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / Contractenrecht

Contractenrecht

Vergroot en actualiseer met deze basiscursus jouw kennis van het contractenrecht

Was het maar zo gemakkelijk: partijen bespreken wat ze van elkaar willen, wisselen bewijzen van instemming uit en de overeenkomst is gesloten zoals partijen die voor ogen hadden. Helaas wijst de praktijk anders uit. Dat roept onder meer de volgende vragen op:

  • Wanneer is er sprake van een overeenkomst?
  • Wanneer is sprake van een wilsgebrek?
  • Is de overeenkomst wel geldig?
  • Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van de overeenkomst?

Met deze cursus vergroot en actualiseer je jouw basiskennis van het contractenrecht.

Doel

Je vergroot jouw kennis en inzicht in de totstandkoming, geldigheid en rechtsgevolgen van overeenkomsten.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, juridisch adviseurs, gerechtsjuristen en rio’s.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

  • totstandkoming van overeenkomsten
  • wilsontbreken en wilsgebreken, in het bijzonder dwaling
  • nietigheid, vernietigbaarheid, strijd met de wet, goede zeden of openbare orde
  • uitleg van overeenkomsten
  • rechtsverwerking
  • opzegging van duurovereenkomsten

Opzet

De eerste dag staat in het teken van de totstandkoming van de overeenkomst. De tweede dag wordt gewijd aan de rechtsgevolgen van de overeenkomst.
De uitleg van de lesstof wordt afgewisseld met casuïstiek.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 210,00