ZSM en het jeugdrecht – SSR
Cursussen / ZSM en het jeugdrecht

ZSM en het jeugdrecht

De aanpak van een jeugdstrafzaak op ZSM op praktijkgerichte wijze belicht

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. Deze werkwijze staat centraal in het programma ZSM.

ZSM jeugd is uitdrukkelijk gericht op selectie van zaken aan de voorkant van het proces: ‘licht waar het kan, zwaar waar het moet’. De buitengerechtelijke afdoening en creativiteit worden gestimuleerd.  ZSM-jeugd gaat zeker niet alleen om het snel afdoen van zaken, maar juist ook om het juist routeren van zaken. Door bijvoorbeeld het plannen van een TOM-zitting, dan wel kinderrechterzitting, is er ook bij de zwaardere zaken winst te behalen.

Bovendien is het betekenisvol interveniëren en het contextgericht benaderen van een jeugdstrafrechtelijke zaak op ZSM erg van belang. Is het strafrecht wel het juiste middel dat ingezet dient te worden om de zaak op te lossen? Wat hebben de betrokkenen in de zaak nodig om hun veiligheid en veerkracht te vergroten? Hoe kan het strafrecht zo effectief mogelijk ingezet worden, gelet op de concrete situatie waarin de betrokkenen zich bevinden? Aan deze en andere vragen zal aandacht worden besteed tijdens deze leeractiviteit.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit ben je in staat jeugdzaken op ZSM op juridisch correcte en adequate wijze te behandelen, waarbij je zoveel mogelijk probeert te kiezen voor een passende en betekenisvolle interventie.

Doelgroep

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor (adjunct-) officieren in opleiding.

Inhoud

In deze leeractiviteit komen diverse facetten aan bod, die met de behandeling van een jeugdstrafrechtelijke zaak op ZSM gepaard gaan. Op interdisciplinaire en praktijkgerichte wijze wordt besproken op welke manier een jeugdstrafzaak op ZSM kan worden behandeld. Specifiek wordt aandacht besteed aan:

  • het jeugdstraf(proces)recht
  • het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht
  • de gang van zaken op ZSM, bij de behandeling van een jeugdstrafzaak
  • betekenisvol interveniëren in jeugdstrafrechtelijke zaken op ZSM
  • de wijze waarop samengewerkt kan worden met de Raad voor de Kinderbescherming op ZSM

Bijzonderheden

Curriculum initiële opleiding OM

Deze leeractiviteit is onderdeel van het curriculum voor (adjunct-) officieren in opleiding. Oio’s voor wie deze cursus niet verplicht is, kunnen deze in overleg met de coördinerend opleider volgen als aanvulling op de verplichte cursussen.

Mail naar om-initieel@ssr.nl voor eventuele vragen.

 

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.