Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer

Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer

Juridische, gedragskundige en communicatieve aspecten in het jeugdstrafrecht uitgediept

Bent u binnen het Openbaar Ministerie belast met de behandeling van meer ingewikkelde strafzaken tegen minderjarige verdachten? Dan is deze leeractiviteit interessant voor u!

Het jeugdstrafrecht is een bijzondere tak van sport. De behandeling van een jeugdstrafzaak vraagt om een andere aanpak dan de behandeling van een commune strafzaak. Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht staat voorop. Maar wat houdt dat precies in? Wat wordt verwacht van een officier van justitie die een zware jeugdstrafzaak behandelt? Wat betekent betekenisvol interveniëren in een jeugdstrafzaak? Waar bestaat het palet aan interventies uit? Welke interventie past bij de ontwikkeling van de jongere en is passend gezien de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit is begaan? Hoe ga je om met een jongere met een psychiatrische stoornis? Dergelijke vragen komen aan de orde in deze leeractiviteit, die geheel in het teken staat van de rol van de officier van justitie in zware jeugdstrafzaken, die voor een meervoudige kamer worden behandeld.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze leeractiviteit, kunt u jeugdstrafrechtelijke zaken die voor een meervoudige kamer worden behandeld zorgvuldig, professioneel en effectief beoordelen, waarbij u oog heeft voor het belang van de jeugdige en waarbij u zoveel mogelijk kiest voor een betekenisvolle interventie, die passend is in de concrete situatie.

Doelgroep

Officieren van justitie die belast zijn met de behandeling van zware strafzaken tegen minderjarige verdachten.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij daadwerkelijk jeugdstrafrechtelijke zaken (meervoudige kamer) behandelen of op korte termijn gaan behandelen.

De leeractiviteit ‘Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer’ kan pas worden gevolgd, nadat de leeractiviteit ‘Jeugdstrafrecht, enkelvoudig – SOOMJENK’ is bijgewoond.

Inhoud

In deze leeractiviteit staan de meer complexe jeugdstrafzaken centraal. Aspecten, die bij de behandeling van zaken door de meervoudige kamer van belang zijn, komen aan de orde. Specifiek wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Formeel en materieel jeugdstrafrecht;
  • Jeugdpsychiatrie;
  • De rol van de rechter-commissaris in het jeugdstrafrecht;
  • De rol van de officier van justitie in het jeugdstrafrecht;
  • De rol van de meervoudige kamer bij de behandeling van een complexe jeugdstrafzaak;
  • Een behandeling in een JJI tijdens voorlopige hechtenis en tijdens executie van een opgelegde jeugddetentie of PIJ;
  • De wijze waarop de jeugdreclassering een jeugdige begeleidt;
  • Communicatie met een jongere tijdens de zitting;
  • De beleving van een strafzitting en een sanctie door een jeugdige.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR (0,5 dag) en 2,5 dag contactonderwijs. De eerste contactdag staat in het teken van het verkrijgen van inzichten in de behandeling van een zware jeugdstrafzaak. Tijdens de tweede contactdag (halve dag) wordt actief geoefend met het communiceren met een jeugdige ter zitting, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het communiceren met een jeugdige met psychische problematiek. Dit wordt gedaan in samenwerking met een trainingsacteur. Hierbij wordt de focus gelegd op het oproepen van gedrag via de trainingsacteur, waarbij wordt gereflecteerd op het effect dat dit gedrag op jou als officier van justitie heeft en onderzocht wordt welk effect de reactie van de officier op de verdachte heeft. Hierbij wordt het gedrag van de acteur geduid door een gedragsdeskundige.

De derde contactdag betreft een terugkomdag, die een half jaar na de eerste contactdag plaatsvindt. Het doel van deze dag is het geven van inzicht in veelvoorkomende psychopathologie van jeugdige delinquenten en reflectie op het behandelen van jeugdstrafzaken als officier van justitie. De ervaringen die u gedurende het half jaar sinds het volgen van de cursus hebt opgedaan, worden besproken op interactieve wijze.

Een actieve houding is tijdens de gehele leeractiviteit gewenst.

Bijzonderheden

Na het volgen van deze leeractiviteit bevelen wij u aan de ‘Actualiteitendag jeugdstrafrecht – SOOMJACT’ jaarlijks bij te wonen, om uw kennis actueel te houden op het gebied van het jeugdstrafrecht.

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00