Jeugdstrafrecht, enkelvoudig – SSR

Jeugdstrafrecht, enkelvoudig

Juridische, gedragskundige en communicatieve aspecten in het jeugdstrafrecht uitgediept

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOMJENK
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 27-08-2019

Het jeugdstrafrecht is een bijzondere tak van sport. De behandeling van een jeugdstrafzaak vraagt om een andere aanpak dan de behandeling van een commune strafzaak. Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht staat voorop. Maar wat houdt dat precies in? Wat wordt verwacht van een officier van justitie die een jeugdstrafzaak behandelt? Hoe zorg je er vanuit het jeugdstrafrecht voor dat een jongere weer op het rechte pad terecht komt? Dergelijke vragen komen aan de orde in deze leeractiviteit, die geheel in het teken staat van de rol van de officier van justitie in jeugdstrafzaken, die voor een enkelvoudige rechtbank worden behandeld.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze leeractiviteit kunt u jeugdstrafrechtelijke zaken – die voor een enkelvoudige rechtbank worden behandeld – zorgvuldig, professioneel en effectief beoordelen. Daarbij heeft u oog voor het belang van de jeugdige en kiest u zoveel mogelijk kiest voor een betekenisvolle interventie, die passend is in de concrete situatie.

Doelgroep

(Assistent) officieren van justitie die belast zijn met de behandeling van enkelvoudige strafzaken tegen minderjarige verdachten.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij daadwerkelijk jeugdstrafrechtelijke zaken (enkelvoudig) behandelen of op korte termijn gaan behandelen.

Inhoud

In deze leeractiviteit komen diverse facetten aan bod, die met de behandeling van jeugdstrafrechtelijke zaken te maken hebben. Onder andere wordt aandacht besteed aan het jeugdstraf(proces)recht, de rol van de officier van justitie, de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming in een jeugdstrafrechtelijke zaak en de ontwikkelingspsychologie. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de communicatie met een jongere op de zitting.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Formeel en materieel jeugdstrafrecht
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychopathologie bij jeugdige delinquenten
 • De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in het jeugdstrafrecht
 • Communicatie met de jongere ter zitting
 • De beleving van een strafzitting en een sanctie door een jeugdige

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR (1 dag) en 2,5 dag contactonderwijs. De eerste contactdag staat in het teken van het verkrijgen van inzichten in de behandeling van een jeugdstrafzaak. Tijdens de tweede contactdag (halve dag) wordt actief geoefend met het communiceren met een jeugdige ter zitting. Dit wordt gedaan in samenwerking met een trainingsacteur.

De derde contactdag betreft een terugkomdag, die een half jaar na de eerste contactdag plaatsvindt. Het doel van deze dag is het geven van inzicht in veelvoorkomende psychopathologie van jeugdige delinquenten en reflectie op het behandelen van jeugdstrafzaken als officier van justitie. De ervaringen die u gedurende het half jaar sinds het volgen van de cursus hebt opgedaan, worden besproken op interactieve wijze.

Een actieve houding tijdens de gehele leeractiviteit is gewenst.

Bijzonderheden

Na het volgen van deze leeractiviteit bevelen wij u aan de ‘Actualiteitendag jeugdstrafrecht – SOOMJACT’ jaarlijks bij te wonen, om uw kennis actueel te houden op het gebied van het jeugdstrafrecht.

Indien u zware jeugdstrafzaken gaat behandelen, adviseren wij u na het volgen van deze leeractiviteit deel te nemen aan de leeractiviteit ‘Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer – SOOMJEMK’.

Docenten

 • mr. Carlo Dronkers

  Officier van Justitie

 • mw. prof. dr. mr. Isabeth Mijnarends

  Officier van justitie

 • de heer Bart Kiers

  Trainingsacteur — FactorVeermans

 • mw. prof. dr. Hanna Swaab

  Hoogleraar

 • mw. mr. Marie-Louise van Maarseveen

  Officier van justitie

 • mw. mr. Susanne Tempel

  Rechter

 • mw. drs. Machteld van Barchjansen

  Programmaleider OM-Spaces — OM spaces

 • de heer Rutger Verhoek

  Raadsonderzoeker

 • mevrouw Cynthia van Steenderen

  Raadsonderzoeker

 • mw. mr. Elvira Devis

  Rechter

 • mw. mr. Frederiek Rethmeier

  Officier van justitie

 • mw. drs. Judith Yntema

  Psycholoog — Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A)

 • mw. mr. Daphne Schijns

  Officier van justitie (coordinerend jeugdofficier)

 • mw. mr. Patricia de Vroom

  Assistent Officier van Justitie

 • de heer Milan Peeters

  Acteur — FactorVeermans

 • mw. mr. Bertine Schmeets

  Officier van justitie — Arrondissementsparket Oost-Brabant

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl