Forensische expertise, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische expertise, basis

Forensische expertise, basis

Maak kennis met de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek dat het NFI doet in strafzaken

Voor de juridische professional is het onmisbaar om kennis te hebben van forensische onderzoeken en hoe onderzoekrapportages moeten worden gelezen. Forensische bevinden worden immers steeds vaker tot bewijs gebruikt en het belang van forensisch-technische rapportages neemt steeds verder toe. Daarbij groeit door de technologische ontwikkelingen het aantal sporen dat gevonden wordt op de plaats delict. Deze twee factoren maken dat het kiezen van onderzoek producten moeilijker wordt. Met deze cursus krijg je een inkijkje bij het NFI en maak je kennis met de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek dat het NFI verricht voor strafzaken.

Doel

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • aan de hand van voorbeelden uit de strafrechtpraktijk de gemaakte keuze voor bepaalde forensisch-technische onderzoeken te verantwoorden;
 • de betekenis van conclusies in het forensisch-technisch rapport te begrijpen en in het eigen werkproces te integreren.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris, gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, beoordelaar, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerker.

Inhoud

Het belang van forensisch-technische rapportages neemt steeds meer toe. Tevens groeit door de technologische ontwikkelingen het aantal sporen dat gevonden wordt op de PD. Deze twee factoren maken dat het kiezen van onderzoek producten gecompliceerder wordt.

Opzet

Tijdens de leeractiviteit Forensische Expertise, basis worden, na een algemene introductie, diverse forensisch-technische onderzoeksvragen uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Deze cursus bestaat uit een halve dag e-learning en een bijeenkomst van één dag.

Producten uit de volgende forensisch-technische onderzoeksgebieden worden toegelicht:

 • de plaats delict en het NFI
 • wapens en munitie
 • schotresten
 • (non)-humane biologische sporen
 • pathologie en toxicologie
 • forensische geneeskunde
 • verdovende middelen
 • digitale technologie
 • interdisciplinair onderzoek

Tijdens de bijeenkomst ga je samen met een NFI-deskundige nader in op de conclusies die je kunt verwachten in de forensische rapporten. In het middagdeel staat een introductie op forensische statistiek op het programma met de Likelihood Ratio methode voor de interpretatie van forensisch bewijs.

Voorkennis

Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. Wel is enig inzicht in de wijze waarin in de praktijk opsporingsonderzoeken verlopen van belang. Forensische expertise wordt aangeboden in het basisniveau. In het e-learning deel van deze leeractiviteit worden, na een algemene introductie, diverse forensisch-technische onderzoeksvragen uitgewerkt aan de hand van drie casussen. Het volgen van deze e-learning is verplicht en neem plm. 2,5 uur in beslag.

Bijzonderheden

Het e-learning deel van deze leeractiviteit kun je vanaf je eigen werkplek of elders doen. Het klassikale deel vindt zo mogelijk centraal in het land plaats.

Je bent verplicht de e-learning te hebben afgerond voor de klassikale dag plaats vindt. Facultatief is het voorlichtende filmmateriaal van het NFI dat aangeboden wordt op MIJN SSR.

In verband met het verplichte karakter van de e-learningsmodule is aanmelding of ruiling van deelnemers binnen 1 WEEK voorafgaand aan de bijeenkomst NIET MOGELIJK.

Als vervolg op deze leeractiviteit biedt SSR verschillende eendaagse bijeenkomsten aan die naar gelang interesse en behoefte kunnen worden gevolgd. De titels van deze bijeenkomsten zijn:

 • Forensische expertise, pathologie en toxicologie (SRRSPATX)
 • Forensische expertise, brandtechnisch onderzoek en brandversnellende middelen
 • Forensische expertise, wapens en munitie
 • Forensische expertise, DNA onerzoek en rapportage
 • Actualiteiten Brand – en brandversnellers (Forens. expert.)

Luister ook naar de podcast SSR Meestervertellers met forensisch antropoloog Reza Gerretsen van het NFI.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00