Civiel recht, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Goederenrecht / Insolventierecht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Civiel recht, actualiteiten

Civiel recht, actualiteiten

De belangrijkste arresten van de Hoge Raad besproken

In hoog tempo bespreken kenners de belangrijkste arresten van de Hoge Raad uit het afgelopen half jaar. Zij wijzen op de relevante rechtsregels en verschaffen een context waarbinnen de bewuste arresten moeten worden gezien. De cursus is online en dus gemakkelijk vanaf uw werkplek of vanuit huis te volgen.

Doel

Het actualiseren van kennis en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het civiele recht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers en rio’s.

Inhoud

In de actualiteitencursus worden arresten behandeld op het gebied van het goederenrecht; verbintenissenrecht; bijzondere overeenkomsten (met name koop, verzekering, vervoer); andere onderdelen van het privaatrecht (zoals huwelijksvermogensrecht, erfrecht, rechtspersonenrecht en bijzondere wetten) voor zover die verband houden met het algemene vermogensrecht.

Opzet

Deze online cursus bestaat uit één dagdeel (middag) en wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege waarbij mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

Voorkennis

Bent u rechter, raadsheer, raio of stafjurist, dan wordt van u verwacht dat u minimaal één jaar ervaring heeft met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht. Bent u juridisch medewerker, dan verwachten we van u dat u minimaal drie jaar ervaring heeft met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht.

Bijzonderheden

De cursus wordt twee keer per jaar gegeven, in het voorjaar en in het najaar. U dient zich voor elke cursus afzonderlijk in te schrijven.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 110,00