Huurrecht verdieping: dag 3 – SSR
Cursussen / Civiel recht / Huurrecht / Pachtrecht / Huurrecht verdieping: dag 3

Huurrecht verdieping: dag 3

Vraagstukken omtrent huurrecht bedrijfsruimte

In deze verdiepingscursus Huurrecht krijgt u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt op ieder van de 4 dagen een relevant deel uitgediept. Kies zelf welke dag(en) u bijwoont. Dag 3: huur bedrijfsruimte.

Wegens het coronavirus wordt de cursus niet op locatie uitgevoerd, maar online via een ‘ontmoeting’ in een virtual classroom. 

Doel

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het huurrecht bedrijfsruimte.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan drie jaar ervaring hebben.

Inhoud

Op deze derde cursusdag krijgt u meer inzicht in relevante vragen aangaande het huurrecht omtrent bedrijfsruimte. Onder andere komt aan bod:

 • onderscheid regimes 230a/290
 • bestemmingswijziging en tekortschieten
 • exploitatieplicht
 • 290: semi-dwingend recht/vernietiging en verjaring
 • goedkeuring afwijkende bedingen
 • opzeggen en beëindigen huurovereenkomst
 • 290: Dringend eigen gebruik en renovatie
 • wachttijd art. 296 lid 2
 • uitvoerbaar bij voorraadverklaring: ja of nee (bij bedrijfsruimte)?
 • 230a ontruimingsbescherming
 • voorvragen in verzoekschriftprocedures bedrijfsruimte.
 • huurprijzen 290-bedrijfsruimte
 • indeplaatsstelling

Opzet

De cursus bestaat uit 4 losse, niet aaneengesloten dagen. Voor iedere gewenste dag dient afzonderlijk ingeschreven te worden. Gebruik de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

CRZGVHU1 = dag 1: Algemeen en huur woonruimte;
CRZGVHU2 = dag 2: Kwalificatie;
CRZGVHU3 = dag 3: Huur bedrijfsruimte;
CRZGVHU4 = dag 4: Huurprijzen woonruimte.

Voor iedere cursusdag geldt dat inleidingen zullen worden afgewisseld met casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping.
Voorafgaand aan iedere cursusdag kan van u worden gevraagd om een casusopdracht te maken en om ter voorbereiding enkele webcolleges te bekijken. De webcolleges kunt u desgewenst nu al bekijken via deze link: https://ssr.nl/collectie/huurrecht/.
Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult. De informatie wordt zoveel mogelijk meegenomen in de cursus.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.