Huurrecht verdieping: dag 4 – SSR

Huurrecht verdieping: dag 4

Renovatie, oplevering en huurprijzen woonruimte

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHU4
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 12-03-2021

In deze verdiepingscursus Huurrecht worden u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt op ieder van de 4 dagen een relevant deel uitgediept. Kies zelf welke dag(en) u bijwoont. Dag 4: renovatie en oplevering en huurprijzen woonruimte.

Doel

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het huurrecht bij renovatie en oplevering, en huurprijzen woonruimte.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan vier jaar ervaring hebben.

Inhoud

Op deze vierde cursusdag krijgt u meer inzicht in:

Renovatie:

 • huurrechtelijke (on)mogelijkheden voor renovatieprojecten in het algemeen en van woonruimte in het bijzonder
 • renovatie met en zonder behoud van de huurovereenkomst
 • de werkzaamheden waaraan een huurder moet meewerken en de vraag wanneer er sprake is van een redelijk voorstel
 • wanneer er sprake is van een complexgewijze renovatie
 • wanneer er verhuiskosten verschuldigd zijn

Oplevering:

 • Hoe moet het gehuurde bij het begin en bij het einde van de huur worden opgeleverd?
 • Welke veranderingen mag een huurder aanbrengen en wat zijn de verplichtingen bij het einde van de huur m.b.t. die veranderingen?

Huurprijzen woonruimte:

 • de systematiek en het onderscheid geliberaliseerd/ niet geliberaliseerd.
 • welke WOZ-waarde, die van invloed is op de hoogte van de huurprijs, wordt meegeteld, alsmede de vraag wat wel en niet via de servicekosten in rekening gebracht mag worden
 • actuele ontwikkelingen, waaronder de Energieprestatievergoeding (EPV) en de wijzigingen in de Warmtewet

Opzet

De cursus bestaat vanaf 2019 uit 4 losse, niet aaneengesloten dagen. Voor iedere gewenste dag dient afzonderlijk ingeschreven te worden. Gebruik de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

CRZGVHU1 = dag 1: Algemeen en huur woonruimte.
CRZGVHU2 = dag 2: Kwalificatie en faillissement.
CRZGVHU3 = dag 3: Huur bedrijfsruimte.
CRZGVHU4 = dag 4: Renovatie en oplevering, en huurprijzen woonruimte.

Voor iedere cursusdag geldt dat inleidingen zullen worden afgewisseld met casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping.
Voorafgaand aan iedere cursusdag kan van u worden gevraagd om een casusopdracht te maken en om ter voorbereiding enkele webcolleges te bekijken. De webcolleges kunt u desgewenst nu al bekijken via deze link: https://ssr.nl/collectie/huurrecht/.
Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult. De informatie wordt zoveel mogelijk meegenomen in de cursus.

Docenten

 • mw. mr. Yvonne Jacobs

  Senior rechter

 • mw. mr. Karen Six-Hummel

  Docent

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 50,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.